Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  HEJTMAN MARTIN KUBA k prodeji Kralovy vily a přeložce silnice

PRACHATICE - 17/2 2022 - 13:35 – Hejtman Jihočeského kraje připravil po žádosti naší redakce své vyjádření ke svému dopisu prachatickému starostovi.

      

   prachatickoNEWS.CZ  

 

Dopis hejtmana Martina Kuby z 19. ledna letošního roku byl předložen prachatickému zastupitelstvu na jeho jednání o prodeji Kralovy vily. Část opozice zpochybnila termíny v dopise i samotný dopis a většina prachatické koalice jím zdůvodnila změnu změny svého stanoviska k možnému prodeji. Viz: Živá vila podpořila prodej Kralovy vily. Nakonec však neprošel

Vyjádření hejtmana:
V září 2021 jsem na svých výjezdech po kraji navštívil Prachatice a jednal se starostou města Martinem Malým o hlavních problémech Prachatic a projektech města, ve kterých by mohl Jihočeský kraj městu pomoci. Pan starosta jako jedno ze zásadních témat zmínil zastavení přípravy přeložky Prachatice Těšovice a požádal mě, abychom na její přípravě jako kraj začali pracovat.

Informoval mě, že situace kolem Královy vily se už vyjasnila a vedení města o výstavbu přeložky stále stojí. Protože vím, že je to v Prachaticích politicky diskutované téma, požádal jsem starostu o jasnou deklaraci vedení města, že tento projekt stále podporuje a trvá na jeho realizaci.

Pan starosta mi toto přislíbil a v průběhu října 2021 nám zaslal na krajský úřad v písemné podobě usnesení rady města číslo 2397/2021, ve kterém rada vyjadřuje svůj zájem o realizaci této stavby. Na základě tohoto usnesení začal odbor dopravy krajského úřadu na přípravě pracovat. Usnesení rady města přikládám.

V průběhu měsíce ledna 2022 informoval místostarosta Prachatic pan Klimeš naši vedoucí odboru dopravy KÚ paní JUDr. Tetourovou o záměru prodeje Královy vily, který měl být údajně projednáván na zastupitelstvu. Pan místostarosta uvedl, že si není jist, jak toto hlasování dopadne. Po tom, kdy jsme před pár týdny dostali usnesení rady města o zájmu realizovat přeložku, byla pro nás tato informace velmi překvapivá.

Na základě toho jsem zaslal panu starostovi dopis s vyjádřením, že prodej vily by zcela logicky přípravu stavby zkomplikoval. Je třeba říci, že se jednalo o dopis starostovi a ne dopis zastupitelům. Pokud ho starosta a vedení města rozdalo zastupitelům a bez mého vědomí používalo v debatě tak, že příprava je zájmem kraje, považuji za poněkud nešťastné. Příprava této stavby musí být především zájmem vedení města.

Zároveň považuji za nekorektní, že tento můj dopis je zveřejněn v článku prachatickoNEWS.CZ jako „nečekaný dopis od hejtmana“ a navíc pouze s komentáři opozičních zastupitelů. Z logiky věci tento dopis nebyl „nečekaný“ a nebyl ani adresován zastupitelům, ale pouze poukazoval na to, aby Jihočeský kraj nevynakládal veřejné prostředky na přípravu stavby zbytečně.

Časové termíny přípravy a realizace stavby uvedené v dopise vychází z toho, že Jihočeský kraj teď zadal studii na prověření technické realizovatelnosti a posouzení i jiných variant, protože všechny podklady jsou již zastaralé. To bude trvat 6 měsíců. Potom chceme po konzultaci s vedením města zadat projekt pro dokumentaci pro územní a stavební povolení. To by probíhalo v roce 2023.

V roce 2024 bychom mohli získat stavební povolení a mezitím cca v rozmezí roku 10/2023 - 10/2024 by probíhal výkup pozemků. Tedy na konci roku 2024 by stavba mohla být připravena k zahájení. Snažím se, aby pod mým vedením na kraji příprava staveb probíhala opravdu co nejrychleji. Tento scénář je tedy reálný, i když samozřejmě za předpokladu hladkého průběhu všech procesů, tedy bez odvolání, vyvlastnění apod. Tyto procesy by vše prodlužovaly.

Chci všechny Prachatičáky ujistit, že jako hejtman nemám jakýkoli zájem na tom, prosazovat nějaké konkrétní řešení, za kterým nestojí politická reprezentace města. Kraj v této chvíli zadal zpracování studie k prověření možných variant realizace.

Respektuji, že každá stavba má svoje příznivce a odpůrce a byť mohu být o správnosti toho řešení osobně přesvědčen, trvám na tom, že tato debata má být předmětem souboje opozice a koalice na městě. Kraj do ní nehodlá nijak zasahovat.

S pozdravem Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

 
 

ZPRÁVY

 
     
  Šumavských pašeráků a převaděčů jsou v únoru plné jižní Čechy

V hospicovém parku najdete valentýnskou manželskou stezku

Město zvedlo jen ceny vody. Odpady, teplo a nájmy nezdražují

Fotopsaní z vozíku posílá Maruška v domě Křižovatka u parku

Ze skladovací haly zmizel červený sedm let starý zahradní traktor

Nemocnice provádí rekordní obměnu přístrojů za 72,5 milionu

Na Zadově narazil malý lyžař do fotopointu. Letěl pro něj vrtulník

Konec básníků nehrozí, vystavují a ožívají také na internetu

Kde je Emil Kintzl, tam musí být Jan Fišer. A Jan Tláskal u klavíru

Leden opět vylepšil poměr počtu lidí bez práce a volných míst

Starou smuteční síň na hřbitově čeká obnova. Dostane i toalety

V pondělí začne uzavírka kvůli rekonstrukci parku a potrvá rok

Živá vila podpořila prodej Kralovy vily. Nakonec však neprošel

Obnova zámku začne být vidět i z dálky. Za dvě stě milionů korun

Tvořím, tedy jsem - Výtvarnice Zuzka Návarová v Zimní zahradě

OBRAZEM: Literární kavárnu okouzlily Černobílé Prachatice

Řidička narazila do svodidel a zábradlí. Letěl pro ni vrtulník

Z bývalých lázní bude airsoftové hřiště a kynologické cvičiště

Korunou letošního volarského rozpočtu je čistička odpadních vod

GLOSA: Šmýkačka vedoucí do parku jako oslava radosti z města

Discgolfové hřiště se u prachatického sídliště objeví už na jaře

S téměř čtyřmi promile a zákazem pobytu ležel u supermarketu

 
 

TOPlist

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena