Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Prachatice a Vimperk svolávají kvůli pomoci Ukrajině zastupitele

PRACHATICKO - 2/3 2022 - 10:12 – Prachatická a vimperská radnice organizují pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny. Obě města také neplánovaně svolala zastupitele.

      

   Text: TOMÁŠ PŘIBYL 

 

Vimperk a Prachatice reagovaly na válku na Ukrajině velmi rychle. Ve Vimperku rada města schválila prohlášení (viz níže) o pomoci uprchlíkům a starostka svolala na úterý 8. března od 15:30 do kulturního střediska zastupitele na jednání o další pomoci Ukrajině.

V Prachaticích se sešli v neděli neformálně zastupitelé a město vydalo tiskovou zprávu (viz níže), která operace na Ukrajině označila za barbarské. A také v Prachaticích svolal starosta jednání zastupitelstva na pondělí 7. března od 17:00 v Národním domě.

Mezi prachatickými zastupiteli panuje předběžná shoda na tom, že na pomoc Ukrajině pošlou půl milionu korun. Zastupitelé pak také budou řešit případné pozastavení partnerství s běloruským městem Rogačevo, coby výraz solidarity s Ukrajinou a odsouzení běloruského státního podílu na válce. S návrhem na pozastavení partnerství, které se datuje dlouho před Listopad 89, přišla zastupitelka Růžena Štemberková.

Obě radnice zaměřují svou pomoc především na přijetí uprchlíků – řeší se třeba jejich stravování ve školních jídelnách, ubytovací kapacity, psychologická pomoc i možnost hledání práce a chození dětí uprchlíků do školek. Radnice také zřídily na svých webech odkazy s podrobnými informacemi o pomoci i s tím, jak se může zapojit veřejnost.

PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA VIMPERK
K SITUACI NA UKRAJINĚ:

Rada města Vimperk, s plným uvědoměním si zkušeností s okupací naší země v roce 1938 a 1968, odsuzuje útok ruských vojsk na Ukrajinu. Jsme připraveni pomoci lidem, kteří jsou na útěku a poskytnout ubytování a finanční pomoc pro zajištění základních potřeb. Ve spolupráci s Evangelickou církví metodistickou nabízíme v současné době možnost ubytování minimálně pro 64 uprchlíků, kterým zabezpečíme základní potřeby. Dopravu uprchlíků do Jihočeského kraje mimo jiné zajišťuje ČSAD AUTOBUSY České Budějovice. Společně s Jihočeským krajem budeme koordinovat další kroky a organizovat případné sbírky konkrétní materiální pomoci. O případnou informaci nebo pomoc v této věci je možné se obracet na krizovou 24 hodinovou telefonní linku 388 414 365 (Městská policie Vimperk). O dalších krocích budeme informovat.

Město Prachatice je připraveno pomoci Ukrajincům, prchajícím před válkou:

Město Prachatice, tak jako obyvatelé celého civilizovaného světa, se zděšením sleduje barbarské válečné operace, jichž se dopouští Ruská federace na území svrchovaného státu Ukrajina. „S ohledem na aktuální dění si plně uvědomujeme, že mnozí Ukrajinci prchají před válkou směrem na západ, chápeme jejich pohnutky a jsme jim jako město připraveni v rámci našich možností být v co nejvyšší míře nápomocni,“ ubezpečuje starosta města Martin Malý.

Na neděli 27. února svolal starosta města prachatické zastupitelé na pracovní jednání, aby aktuální situaci probrali a shodli se napříč politickým spektrem na dalším postupu a přispění Prachatic k pomoci uprchlíkům.

Město vytipovalo několik oblastí, které v prvních chvílích považuje za klíčové pro případné nově příchozí, mezi které patří zejména:
- zajištění ubytování pro uprchlíky
- zajištění stravování uprchlíků
- zajištění péče o děti uprchlíků
- pomoc s hledáním dalšího pracovního uplatnění uprchlíků
- psychologická pomoc

Po zmapování dostupných ubytovacích kapacit disponuje město několika desítkami potenciálně dostupných bytů, z nichž přibližně deset je k dispozici okamžitě a dalších deset lze operativně do nabídky připojit. Rovněž probíhají předběžná jednání s Jihočeským krajem o případném využití ubytovací kapacity Dřípatky. Stravování bychom rádi řešili s využitím stávající kapacity školních jídelen či ve spolupráci s Jihočeským krajem, pomocí stravovacího zařízení Domu mládeže. Evidujeme rovněž nezanedbatelnou nabízenou kapacitu, nabízenou z prostředí soukromých vlastníků. Takto vytipovanou kapacitu považujeme v současné chvíli za dostatečnou.

Aby nově příchozí měli zároveň naději na nový život, město pomůže i s nalezením dalšího uplatnění, ať už na Prachaticku, případně v jiném regionu. Městský úřad jim ve spolupráci s Úřadem práce pomůže využít možností, které nabízí náš sociální systém a nalézt tak vhodný způsob obživy. Aby se rodiče mohli starat o zajištění budoucnosti rodin, pomůže město tím, že se postará o jejich děti. Mateřská škola Prachatice disponuje dostatečnými kapacitami, aby bylo možné vhodným způsobem zajistit péči o předškolní děti uprchlíků. Rovněž lze pomoci i s péčí o mladší školní děti, byť způsoby, jak zajistit jejich vzdělávání, bude nutné dále řešit ve spolupráci s Jihočeským krajem a státem. O konkrétní podobě bude ještě rozhodnuto.

Situace se je v současné době velice proměnlivá, bohužel je zjevné, že se spíše zhoršuje. Ve večerních hodinách 27. února proběhla porada hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby s jihočeskými starosty obcí s rozšířenou působností.

Jihočeský kraj v rámci krizového řízení hraje zásadní roli v koordinaci pomoci uprchlíkům, zpracované plány detailně popisují úlohy jednotlivých aktérů a město Prachatice, jako jejich součást, je připraveno plnit svou roli. V první fázi se tedy zapojí do podrobného mapování veřejných i soukromých ubytovacích kapacit na území města i okolních měst a obcí a podle vývoje situace bude postupovat podle dalších instrukcí.

Město dále napomůže svými informačními kanály, aby se existující a dobře zpracované informace ústředních orgánů státní správy dostaly ke všem zainteresovaným, a současně vytvoří komunikační platformu pro poskytovatele věcné a materiální pomoci a pro její příjemce.

Město je rovněž připraveno vyčlenit finanční prostředky na pomoc Ukrajině a uprchlíkům. Existuje předběžná shoda mezi zastupiteli na částce 500.000 Kč. Aby mohla být uvolněna, svolal starosta města Martin Malý mimořádné zasedání zastupitelstva města na nejčasnější možný termín, tedy na 7. března 2022. Na tomto jednání se budou zastupitelé rovněž zabývat pozastavením partnerství s běloruským městem Rogačevo, a to s ohledem na účast Běloruska na válce proti Ukrajině.

Radim Rouče - tajemník městského úřadu Prachatice

 
 

ZPRÁVY

 
     
  Volary spolupracují s Jihočeskou univerzitou v sociální oblasti

OBRAZEM: Na stromě u Tankovky se v neděli zachytil paraglidista

Osmá Šumavská mozkovka má dva vítěze, získali stejně hlasů

Ztrátovost bazénu se po rekonstrukci nezměnila a je 4 000 000

Po dvouleté pauze se opět blíží rozpustilý masopustní víkend

Požár podkroví rodinného domu nadělal škodu 900 000 korun

Lyžaři si mohou užít závěr prázdnin s karnevalem na sjezdovce

Čtyři měsíce bral podporu a Úřadu práce tajil, že je zaměstnán

Jihočeští výtvarníci opět vystavují v Dolní bráně. Hlavně pestrost

Maškary v Chrobolech si pospíšily, vzývaly jaro a přálo jim počasí

Žáci Vodňanky pomohli nemocné spolužačce na terapii s delfíny

Komise navrhla několik nových sportovišť u bývalé střelnice

Strunkovická hospoda nabídne tři měsíce na Novém Zélandu

Derniéru výstavy F2,8 Prachatice obstarala premiérová Fotojatka

Galerie smíření prachatických boromejek má tištěného průvodce

Rekonstrukce Malého náměstí má být připravena k zahájení letos

Silný vítr přidělal práci energetikům a hasičům i na Prachaticku

HEJTMAN MARTIN KUBA k prodeji Kralovy vily a přeložce silnice

Šumavských pašeráků a převaděčů jsou v únoru plné jižní Čechy

V hospicovém parku najdete valentýnskou manželskou stezku

Město zvedlo jen ceny vody. Odpady, teplo a nájmy nezdražují

Fotopsaní z vozíku posílá Maruška v domě Křižovatka u parku

 
 

TOPlist

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena