zprávy - foto - od čtenářů - INZERCE - redakce - CENÍK  

 
  OBRAZEM: Prachatičtí country senioři slavili pod Petřínem

PRACHATICE - 28/9 2022 - 13:27 – Den seniorů Pod Petřínem v Praze byl i pro Senior country taneční klub senzačních seniorů z Prachatic svátkem.

      

   Z REDAKČNÍ POŠTY: Hanka RH+ Rabenhauptová

Oslavil jej jak jinak než tancem. Akce byla určena pro seniory Pod Petřínem, ale i pacienty nejen paliativní péče nemocnice, celé jejich rodiny, přátele a hosty. V aule Nemocnice sv. Karla Boromejského vystupoval soubor hned po pár úvodních slovech hostů.

Akci zahájila ředitelka nemocnice SM Radima. Seniory přišli pozdravit také zástupci Praha 1 - starosta Petr Hejma a místostarosta Petr Burgr. Akci lemovaly stánky např. MČ Praha 1, Městská policie hl. m. Prahy, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Nadace sester Boromejek, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, @SONS a sousedů z Centra sociálních služeb ve Vlašské ulici.

Na stáncích se mohl zastavit každý a nechat si např. změřit tlak, vystřelit si „jako nevidomý“, podívat se na um sester a jejich přátel a třeba si i něco zakoupit a je tak podpořit.
Za kulturní program moc děkujeme kapele DixiBand Městské policie a Senior country klubu z Prachatic, který je součástí projektu SenSen, řekla Dagmar Kuncová, manažer fundraisingu a marketingu nemocnice. Se seniory a podporovateli country klubu z Prachatic si zatančil milý host Tom Philipp, politik, přednosta kliniky, poslanec, zastupitel místopředseda KDÚ-ČSL, ale i pacienti a další hosté krásného odpoledne.

Podpořil akci klub SenSen Prachatice z grantu: Volnočasové aktivity 2022 - Děkujeme za příležitost. Prachatičtí vzorně reprezentovali.

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

OBRAZEM: Pochodeň připravila prostě hezký den v naší škole

OBRAZEM: Čeští a němečtí běžci opět spolu na Zlaté stezce

POLICIE ČR: Hledáme pachatele vloupání do čerpací stanice

Soutěží o pohár starosty vyvrcholila Prachatická hasičská liga

Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích slaví své první desetiletí

Ve strunkovické mateřské škole začal nový rok i pro nováčky

OBRAZEM: Noví studenti Nerudovky absolvovali adaptační kurzy

OBRAZEM: Prachatičtí turisté zažili pohodový týden v Beskydech

OBRAZEM: Vimperský Den branné přípravy provázelo letní počasí

Dřevěnou poezii v září vystavuje řezbář Karel Král v KreBulu

Mladí zdravotníci z Prachatic se s létem rozloučili akčně a stylově

OBRAZEM: Děti si nadšeně užily příměstský tábor s knihovnou

OBRAZEM: Pátá prázdninová stezka odvahy přilákala stovky dětí

Znáte skvělé a oddané pečovatele? Nominujte je na ocenění

OBRAZEM: Prachatičtí senioři cvičili za odměnu na zámku

OBRAZEM: Projektový den červeného kříže s vodními záchranáři

Na den přátelství nebyl na pikniku proti samotě vůbec nikdo sám

OBRAZEM: Ukrajinské děti vystavují u prachatických seniorů

OBRAZEM: Mladí zdravotníci zamířili na soustředění letos na hory

OBRAZEM: Želnavští si poslechli flétny a vypravili se křížkům

OBRAZEM: V sobotu se putovalo z Prachatic ke svaté Anně

 
 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena