zprávy - foto - od čtenářů - INZERCE - redakce - CENÍK  

 
  OBRAZEM: Noví studenti Nerudovky absolvovali adaptační kurzy

PRACHATICKO - 15/9 2022 - 14:20 – Jako každoročně se na naší škole hned v prvních dnech měsíce září ve všech prvních ročnících uskutečnily adaptační kurzy.

      

   Z REDAKČNÍ POŠTY: Martina Slámová, školní metodička prevence

   Střední škola a Základní škola, Vimperk

V letošním školním roce se jednalo o čtyři třídní kolektivy: třídu T1, ZI 1, OZS 1 a SUSOP 1. Celkem se jednalo o více než 70 nově nastupujících žáků. Program kurzů připravila školní metodička prevence a každého adaptačního kurzu se účastnil i třídní učitel dané třídy.

Byly realizovány aktivity na podporu utváření nových třídních kolektivů. Cílem bylo vytvořit zdravé školní prostředí a zvýšit u žáků odolnost vůči zátěži i vůči skupinovému tlaku. Společně prožité aktivity vedly k většímu vzájemnému poznání nových spolužáků, ale současně sloužily i zúčastněným pedagogům k lepšímu seznámení se žáky.

Programy by měly současně pomoci třídním učitelům při poznávání žákovských kolektivů, usnadnit jim práci se třídou a předcházet vzniku výchovných problémů. Cílem bylo poskytnout všem pedagogům informace o stávající úrovni mezilidských vztahů ve třídách, zjistit očekávání žáků, podpořit motivaci ke studiu.

Všichni společně věříme, že se žáci na naší škole dobře zaklimatizují.

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

OBRAZEM: Prachatičtí turisté zažili pohodový týden v Beskydech

OBRAZEM: Vimperský Den branné přípravy provázelo letní počasí

Dřevěnou poezii v září vystavuje řezbář Karel Král v KreBulu

Mladí zdravotníci z Prachatic se s létem rozloučili akčně a stylově

OBRAZEM: Děti si nadšeně užily příměstský tábor s knihovnou

OBRAZEM: Pátá prázdninová stezka odvahy přilákala stovky dětí

Znáte skvělé a oddané pečovatele? Nominujte je na ocenění

OBRAZEM: Prachatičtí senioři cvičili za odměnu na zámku

OBRAZEM: Projektový den červeného kříže s vodními záchranáři

Na den přátelství nebyl na pikniku proti samotě vůbec nikdo sám

OBRAZEM: Ukrajinské děti vystavují u prachatických seniorů

OBRAZEM: Mladí zdravotníci zamířili na soustředění letos na hory

OBRAZEM: Želnavští si poslechli flétny a vypravili se křížkům

OBRAZEM: V sobotu se putovalo z Prachatic ke svaté Anně

OBRAZEM: U prachatických baráčníků se potkala tradice a mládí

KreBul vzal děti do království, ve kterém bylo všechno na hlavu

OBRAZEM: Otevřená výstava je otevřena a láká pozdravy z cest

 
 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena