zprávy - foto - od čtenářů - INZERCE - redakce - CENÍK  

 
  Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích slaví své první desetiletí

PRACHATICE - 17/9 2022 - 10:02 – Pomáhá se tu lidem s demencemi a jejich rodinám. Už deset let a toto výročí si Domov Matky Vojtěchy připomene nyní i s vámi.

      

   Z REDAKČNÍ POŠTY: Markéta Guerra, Domov Matky Vojtěchy

Renesanční perla v podhůří Šumavy, město Prachatice, poskytuje již 17. rokem zázemí nestátní neziskové organizaci Hospic sv. Jana N. Neumanna, která poskytuje zdravotní a sociální služby. V prvních letech od svého založení se, zcela samozřejmě, soustředila na péči v lůžkovém hospici a celkově osvětu této péči. Poptávka však začala přicházet i po lůžkách pro osoby s diagnózou demence, zejména Alzheimerovou nemocí.

Ve spojení s nabídkou dalšího prostoru v areálu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a samozřejmě příslibem finančních prostředků se tak v roce 2012 otevřel v Prachaticích Domov Matky Vojtěchy. Letos si tak připomíná 10. výročí.

U příležitosti významného milníku v historii zařízení se v týdnu od 19. do 23. září konají oslavy s mottem „10 let spolu“. V pondělí 19. září proběhne oficiální zahájení oslav Domova Matky Vojtěchy za přítomnosti významných osobností jak samotného Domova a jeho mateřské organizace, tak osob z politického života. Slavnostní mši přijede z ostravsko-opavské diecéze odsloužit Mons. Martin David a pak je již oslavný týden zahájen.

Narozeninový dort nebude chybět při pondělku v kapli, ale další si zaměstnanci Domova připravili i na středu 21. září, kdy se v odpoledních hodinách konají na prostranství Domova oslavy pro veřejnost. Po celé středeční odpoledne bude k dispozici občerstvení, suvenýry Domova, na jejichž výrobě se podíleli zaměstnanci a klienti zařízení, to vše proběhne za doprovodu živé hudby.

Při jednotlivých moderovaných vstupech se návštěvníci dozví informace o Domově, péči v něm i životě klientů. Budou svědky slavnostního křtu domina - dalšího z výrobků, na kterém se podíleli sami klienti. Slavnostnímu odpoledni bude v dopoledních hodinách předcházet
odborná konference k tématu Alzheimerovy choroby (přednáší doc. Holmerová, JUDr. Špecián a další).

Vpodvečer oslavy zakončí pro zájemce prohlídka Domova Matky Vojtěchy. Zatímco středa bude patřit klientům, jejich blízkým a rodinám, příznivcům a dárcům Domova a třeba i náhodným návštěvníkům z řad veřejnosti, kteří jsou srdečně zváni, páteční večer zakončí týden oslav interní setkání zaměstnanců – někteří z nich jsou s Domovem spjati od jeho úplného začátku.

Domov Matky Vojtěchy se svým zřizovatelem, Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., si velmi váží všech rodin, které své drahé a blízké svěřují do jejich péče. A neméně si váží také všech malých i velkých, známých i neznámých dárců, kteří Domov Matky Vojtěchy podporují jak finančně, tak i jinou formou, jako je např. dobrovolnictví. Těšíme se se všemi na setkání ve středu 21. záři odpoledne. A také na dalších 10 let spolu.

Domov Matky Vojtěchy
Domov se zvláštním režimem (pobytové zařízení soc. služeb) poskytuje v Prachaticích od roku 2012 péči a služby pro osoby s demencí, nejčastěji Alzheimerovou chorobou v Prachaticích.

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Nestátní nezisková společnost poskytuje od roku 2005 zdravotní a sociální služby. Součástí společnosti je lůžkový hospic a Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích. Dále organizace provozuje čtyři domácí hospice – v Českých Budějovicích, Strakonicích, Prachaticích a Českém Krumlově.

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

Ve strunkovické mateřské škole začal nový rok i pro nováčky

OBRAZEM: Noví studenti Nerudovky absolvovali adaptační kurzy

OBRAZEM: Prachatičtí turisté zažili pohodový týden v Beskydech

OBRAZEM: Vimperský Den branné přípravy provázelo letní počasí

Dřevěnou poezii v září vystavuje řezbář Karel Král v KreBulu

Mladí zdravotníci z Prachatic se s létem rozloučili akčně a stylově

OBRAZEM: Děti si nadšeně užily příměstský tábor s knihovnou

OBRAZEM: Pátá prázdninová stezka odvahy přilákala stovky dětí

Znáte skvělé a oddané pečovatele? Nominujte je na ocenění

OBRAZEM: Prachatičtí senioři cvičili za odměnu na zámku

OBRAZEM: Projektový den červeného kříže s vodními záchranáři

Na den přátelství nebyl na pikniku proti samotě vůbec nikdo sám

OBRAZEM: Ukrajinské děti vystavují u prachatických seniorů

OBRAZEM: Mladí zdravotníci zamířili na soustředění letos na hory

OBRAZEM: Želnavští si poslechli flétny a vypravili se křížkům

OBRAZEM: V sobotu se putovalo z Prachatic ke svaté Anně

OBRAZEM: U prachatických baráčníků se potkala tradice a mládí

KreBul vzal děti do království, ve kterém bylo všechno na hlavu

OBRAZEM: Otevřená výstava je otevřena a láká pozdravy z cest

OBRAZEM: Rozkvetlá tančírna na zámku Kratochvíle bavila

V Prachaticích se letos představuje sto let moderní české magie

OBRAZEM: Malá lesní pouť a flétnové kvarteto rozdávaly radost

 
 

 

 

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena