ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Proč skončily trhy na Skalce? Impakt vysvětluje

Z REDAKČNÍHO @ - Konec farmářských trhů na Skalce vyvolal ve veřejnosti velkou odezvu a diskusi. Přinášíme vyjádření jejich organizátora – spolku Impakt.

# Čtvrtek 15/2 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Vyjádření reaguje na informace, které se objevily ve veřejném prostoru. Jako první o konci trhů informovaly ve zprávě naše webové noviny. Následně se k tomu na jednání zastupitelstva 18. prosince v bodě různé vyjádřil starosta Jan Bauer a místostarosta Jan Kotrba (zde) a nakonec se v únorovém vydání Radničního listu objevil krátký text zastupitelky Barbory Koritenské (zde). Na ten vyjádření a vysvětlení Impaktu reaguje především.

--------------

Proč skončily farmářské trhy na Skalce - vyjádření organizátora:

Po pěti letech jsme se rozhodli v roce 2024 nepokračovat v pořádání farmářských trhů na Skalce. Jako hlavní důvod jsme uváděli hodnotovou a názorovou neshodu se současným vedením města. Nechtěli jsme, aby ukončení Oslav místní produkce na Skalce neslo pachuť konfliktu, která by vrhala negativní světlo na jakékoli jejich pokračování, byť pod jiným organizátorem. O to víc nás překvapilo vyjádření zastupitelky Barbory Koritenské v únorovém Radničním listu.

Uvedeme tedy fakta na pravou míru. Na co se nás nejvíc ptáte? Finance! Paní Koritenské se podařilo vyvolat dojem, že jsme dostali spoustu peněz a přesto pořádání trhů ukončili. S tím se na nás za poslední dva týdny obrátilo mnoho občanů Prachatic.

Pro srovnání - v roce 2022, za bývalého vedení města, byly trhy podpořeny částkou 20.000,- Kč. V roce 2023 jsme dostali dotaci z programu Volnočasové aktivity ve výši 15.000,- Kč. Tedy o pět tisíc méně než v předchozím roce. A to i přes vysokou inflaci.

Z těchto 15.000,- Kč jsme zaplatili jedno divadelní představení pro děti včetně dopravy a ozvučení, lektory i výtvarný materiál na tvůrčí dílny, které realizujeme na každém trhu, a propagaci trhů - plakátky a reklamu na sociálních sítích. I tyto položky jsme museli dofinancovat z vlastních zdrojů a příspěvků návštěvníků. Na samotnou organizaci trhů jsme od města nedostali ani korunu.

Na pořádání trhů dříve město nemělo schválené peníze v rozpočtu. V roce 2023 si na ně připravilo 300.000,- Kč. Město mělo tedy polovinu termínů a dvacetkrát více finančních prostředků. V rámci jednání jsme žádali o finanční prostředky na zaplacení divadelních představení, která měla probíhat jako kulturní program při trzích.

Slibovali jsme si od nich nejen více návštěvníků, ale i zpestření kulturní nabídky pro rodiny s dětmi, která je v Prachaticích dlouhodobě podhodnocená. Kvalitní divadlo pro děti, které má více herců, buduje scénu a potřebuje kvalitní ozvučení, stojí včetně dopravy mezi 15.000,- Kč a 20.000,- Kč.

Žádali jsme tedy město Prachatice o 60.000,- Kč na čtyři divadelní představení. Opět - pro nás, za organizaci - vůbec nic. Vedení města nám nabídlo a schválilo 10.000,- Kč, které jsme v prosinci 2023 městu vrátili. Tyto peníze nestačily ani na jedno z vytipovaných představení a ani ta levnější už nebyla v termínech trhů dostupná.

Zatím město organizovalo své trhy prostřednictvím placených zaměstnanců, s výhodou vlastního mobiliáře (stánků v majetku města) a utrácelo 300.000,- Kč za billboardy a reklamu v rádiu na "neviditelné jitrnice", zapůjčení stanu s nekulturní reklamou na pivovar atp. Tolik ke zdůrazňované finanční podpoře v podání Barbory Koritenské.

A "vedením města ctěná dohoda"? Nevznikla. Vedení města se zjevně dohodlo jen samo se sebou. K žádné finální dohodě s Impaktem pro rozdílnost názorů nikdy nedošlo, pouze k dohadům o možné dohodě a dílčí domluvě na termínech. I to bylo dost problematické.

Vedení města mělo k dispozici všechny naše termíny a my jen čekali a urgovali zaslání termínů z jeho strany. I přes dohodu nám termíny nebyly poskytnuty a město vyhlásilo svůj další trh přesně týden před konáním našeho dubnového trhu - což jsme se dozvěděli z médií.

Aby se tato nešťastná situace neopakovala, přišli jsme s návrhem střídání po měsících. Impakt sudé měsíce, trhy v režii města liché měsíce. Vedení města s žádným návrhem nepřišlo. Návrh rozdělení měsíců vznikl na základě naší dobré vůle a upřímné snahy se dohodnout.

Kompenzací nepodařených vepřových hodů měl být vegetariánský festival v září, který jsme měli pořádat společně na náměstí. My jsme od jara zvali naše trhovce, město však téma nedodrželo. Listopadový trh v produkci města jsme vnímali jako výsměch všem našim hodnotám a rozhodli se v tomto ovzduší dále nepokračovat. Spojit Den boje za svobodu a demokracii a farmářský trh s krampuslaufem bylo pro nás zcela nepřijatelné.

Nevkus a formálnost, s níž vedení města k pořádání trhů přistoupilo, znamenaly ve svém důsledku, že trhy v Prachaticích ztrácely dobrou pověst. Mnohokrát v průběhu roku jsme s tím byli konfrontováni a museli vysvětlovat, že jsou "dvoje trhy".

Impakt, neziskovka s chabým rozpočtem, organizovala i šestnát trhů ročně. Město se letos cítí na sedm a ještě vynechá letní sezónu. Od 19. 5. do 13. 9. trhy nebudou. Naše koncepce vycházela z možnosti koupit si pravidelně zejména čerstvé lokální ovoce, zeleninu, pečivo, vejce, sazenice atp., i čtrnáctidenní intervaly se nám zdály dlouhé. Město má čtyřměsíční pauzu v období sklizně...

Koncepce současného vedení města je tak odlišná a nevypočitatelná, že nezbývá, než včas odejít. Farmářským trhům v Prachaticích přejeme vše dobré, kéž se jejich organizací do budoucna zabývá ten, komu na nich opravdu záleží. - Děkujeme všem trhovcům a návštěvníkům za podporu farmářských trhů na Skalce v předchozích letech. Krásná etapa, na níž budeme rádi vzpomínat.

Za Impakt Kateřina Kulhánková Čejková 

 

 

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky