ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Aktuální ceník deníku prachatickoNEWS.CZ

SDĚLENÍ VYDAVALETE - Internetový deník prachatickoNEWS.CZ je nejstarším čistě online zpravodajským deníkem České republiky. Vydáván je už od 12. září 2005.

    

prachatickoNEWS.CZ není přeplácaným chaosem facebooku, kde je vše rychle zapomenuto, ale zpravodajstvím pro obyvatele Prachaticka a Vimperska. Věnujeme se zprávám nejen o činnosti radnic, ale také kriminalitě, aktuálním událostem i z kultury včetně pozvánek a čtenářsky oblíbeným fotoreportážím. Pozornosti se u nás dostává i příspěvkům od čtenářů a nekomerční občanské inzerci.

Od roku 2005 působíme v regionu, který má 52 000 obyvatel a naše stránky zaznamenávají měsíčně v průměru 15 000 unikátních návštěvníků. Počet sledujících na našich facebookových profilech (fb1 fb2) je zhruba 9500 a naše profily mají na facebooku měsíčně dosah v průměru 30 000 až 40 000 sledujících.

Zveřejňování reklamy se u nás řídí Všeobecnými smluvními podmínkami, které upravují objednávání, zpracování i zveřejňování reklamy a její odlišení od zpravodajských příspěvků podle tiskového zákona. Ceny v našem ceníku si nehrají falešně na akční, ale jsou pevně dané a jsou bez DPH - nejsme plátci. Názvy a číslování jednotlivých bannerů, jejich rozměry a rozmístění na stránkách, najdete jak v tomto ceníku, tak ve smluvních podmínkách na šedých bannerech.

TOP POZICE, OBDÉLNÍK, ČTVEREC 4990,- Kč/měsíc

Bezplatné bonusy se týkají pouze bannerové reklamy při době objednání minimálně na měsíc a podstatně rozšiřují její možnosti oslovení zákazníků a klientů. Představují tři možnosti, které je možné kombinovat podle individuálních potřeb inzerenta.

Prvním je PR zpráva – jde o text s titulkem, úvodním foto a prvním odstavcem vloženým na hlavní stranu mezi redakční zprávy. Zpráva může kromě textu obsahovat i fotografie nebo letáky a zpravidla slouží k podrobnějšímu vysvětlení nabídky.

Druhou možností je vložení letáku s nabídkou po objednanou dobu do rubriky inzerce do placené sekce v horní části. A třetí možností je vkládání letáku s nabídkou na naše profily. Vložení na naše profily patří i k PR zprávě a letáku v inzerci.

U bannerů na hlavní straně a ve foto je možné zvolit například buď dvě PR zprávy za měsíc, nebo leták na měsíc v inzerci s jeho vkládáním na naše sociální profily každý týden. U bannerů v inzerci a zprávách je možné zvolit buď jednu PR zprávu za měsíc, nebo dvě vložení letáků na naše profily za měsíc.

PLACENÁ ZPRÁVA:

Placenou zprávu je možné objednat také samostatně bez bannerů – jde o text s titulkem, úvodním foto a prvním odstavcem vloženým na hlavní stranu mezi redakční zprávy.

990,- Kč/zpráva

Zpráva může kromě textu obsahovat i fotografie nebo letáky a zpravidla slouží k podrobnějšímu představení a vysvětlení nabídky. Zpráva je zveřejněna na pozici jedna a pak postupně klesá, jak jsou vydávány další zprávy a na hlavní straně vydrží do smazání zhruba dva týdny. Odkaz na zprávu vkládáme i na naše sociální profily.

PLACENÁ INZERCE:

V rubrice inzerce jsou zpoplatněny zejména nabídky volných míst, pronájmy a prodeje nemovitostí a komerční inzerce, občanská nekomerční inzerce je zdarma. Minimální objednací doba placené inzerce jsou tři dny.

90,- Kč/den

Při objednání na 10 a více dní je v ceně také bezplatný bonus v podobě vložení inzerátu na facebookové profily deníku prachatickoNEWS.CZ, které mají celkem kolem 9000 sledujících. Při objednání na celý měsíc je vkládání na naše sociální profily možné každý týden, tedy minimálně pětkrát.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky