Zprávy - Foto - Inzerce - reklama/redakce  

 
  Novohradské babí léto aneb Druhá badatelská cesta studentů U3V

PRACHATICE - 18/9 2021 - 18:16 – Studenti U3V teologické fakulty Jihočeské univerzity a prachatické knihovny se vydali na další badatelskou cestu.

      

   Z REDAKČNÍ POŠTY: Dagmar Parmová, garant oboru

  

Když se řekne Novohradsko, vybaví se člověku nevysoké pohoří, které dalo celému kraji jméno. Tyto přívětivé hory lákají k procházkám i k návštěvě památek, které zde vybudovali lidé, lidé pilní a pracovití, kteří osídlili a vzdělávali zdejší hraniční hvozd.

Právě tento kraj si vybrali za cíl své druhé badatelské cesty senioři - účastníci univerzity třetího věku, kteří se připravují pod křídly Teologické fakulty Jihočeské univerzity z iniciativy Městské knihovny v Prachaticích na studium cestovního ruchu tak, jak na něj nahlížíme v jednadvacátém století. Jedním ze základních cílů strategie cestovního ruchu v České republice je přivést návštěvníky - ať už domácí, či zahraniční - do míst méně známých, často opomíjených A takové Novohradsko právě je!

V rámci projektu Toulky po kulturním dědictví jižních Čech, který vykrýval hluché období mezi jednotlivými vlnami kovidové pandemie, se díky grantu Jihočeského kraje podařilo naplánovat a uskutečnit dvě badatelské cesty. První červnová byla věnována krajině a přírodě Blanského lesa a druhá zářijová pak zamířila za kulturními pamětihodnostmi Novohradska. Cesta měla tři stěžejní body. Nejprve jsme navštívili tvrz v Žumberku, kde jsme mohli obdivovat ojedinělou sbírku selského nábytku. Cit pro umělecké zpracování věcí denní potřeby, jako jsou skříně, postele, stoly, židle, ale i kolébka a drobné figurální plastiky, či nádobí, svědčí o vysoké kulturní úrovni obyvatel nejen Novohradska, ale i celých jižních Čech. Sama tvrz je dokladem stavitelského úsilí drobné šlechty v průběhu středověku, ale také citlivé rekonstrukce v sedmdesátých letech 20. století. Jihočeskému muzeu, které památku spravuje, patří velký dík.

Druhým cílem našeho putování po památkách byly Nové Hrady, a to nejen město samo, ale především jeho nejstarší pamětihodnost – hrad. Zde jsme měli štěstí na velmi šikovného a vzdělaného průvodce, který nás seznámil nejen s historií hradu, se zajímavým mobiliářem, ale i s působením rodu Buquoyů na Novohradsku mezi léty 1620 až 1945. Kromě stavitelského úsilí v Nových Hradech samotných, lze najít v okolní krajině celou řadu drobných staveb, které vznikly z jejich popudu. Nejvýznamnějším přínosem tohoto šlechtického rodu bylo však založení a rozvoj sklářství v kraji. Ke zcela ojedinělým produktům zdejších skláren patří kromě českého křišťálu především hyalit – černé nebo červené neprůhledné sklo, které dnes už nikdo neumí vyrobit, protože staří skláři si vzali tajemství jeho technologie do hrobu. Proto sbírka produktů z novohradských skláren udivuje svou unikátností.

Třetím vrcholem naší cesty byla návštěva uměle přizpůsobeného krajinného parku Terčino údolí. Tento park - dnes národní přírodní památka, kopírující tok říčky Stropnice, je současně chráněn jako kulturní památka České republiky. Skýtá zajímavou naučnou stezku, která přibližuje jednotlivé stavby v krajině, stromy, porosty a vodní díla. Procházkou Terčiným údolím doprovázenou odborným výkladem místní průvodkyně jsme zakončili badatelskou cestu.

Co nám tedy přinesly tyto cesty? Především poznání, že existuje v jižních Čechách řada míst, která si zaslouží naši pozornost a přitom jsou turisticky málo navštěvovaná. To můžeme využít k jejich propagaci v rodině, v okruhu svých známých, v seniorských klubech a podobně. Pro naše studium univerzity třetího věku nám tyto cesty vytvořily praktický úvod do následujících šesti semestrů. Ponořme se tady do bádání tentokrát v rovině teoretické, abychom pochopili, v jakém prostředí se vyvíjela kultura obyvatelstva jižních Čech.

 
 

OD ČTENÁŘŮ

 
     
 

Pro Světlušku v Prachaticích a Lažišti vybrali přes dvanáct tisíc

OBRAZEM: Devátý ročník MiniGP nepřízeň počasí neodradila

Nový školní rok začal v ZŠ Zlatá stezka 240 pohybem a zábavou

Hospicovým parkem zněly sametové tóny světových skladeb

Osadnické léto zakončilo slunné počasí a napínavý závod

OBRAZEM: Do školy na Zlaté stezce 387 dorazil také medvídek

Táborníci putovali s knihovnou po stopách hrdinů z knížek

Volarští a lenorští skauti zvou nové členy do své klubovny

OBRAZEM: Alternativní přednášky a workshopy se vydařily

OBRAZEM: Co dělat, až jednou přijde čas na poslední rozloučení

Otec Karel sloužil plaveckou mši u Schwarzenberského kanálu

OBRAZEM: Příběhy tvoří lepší život s knihovnou i v daleké Ignalině

OBRAZEM: Soustředění mladých zdravotníků letos na horách

OBRAZEM: Letní workshop pro místní děti a jejich kamarády

Mladí zdravotníci na exkurzi u kolegů z Vodní záchranné služby

 

 

 

TOPlist

 
 

Od roku 2005, Vydavatel a redakce prachatickoNEWS.CZ, Všeobecné smluvní podmínky, Všechna práva vyhrazena