ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Pracovníkům Rohde & Schwarz opět roste mzda

PLACENÁ INZERCE - Zaměstnancům závodu Rohde & Schwarz ve Vimperku opět po roce vzrostou mzdy. A navíc závod chystá další investice za stovky milionů korun.

# Rohde & Schwarz, Vimperk

Více než 900 zaměstnancům jihočeského závodu Rohde & Schwarz ve Vimperku se od 1. července 2024 zvýší mzdy. Tarifní a mimotarfiní mzdy zaměstnanců vzrostou o 5,65 %. Toto je výsledek dohody zástupců ZO OS KOVO s vedením ROHDE & SCHWARZ. Pravidelné navyšování mezd je zakotveno v platné Kolektivní smlouvě 2022 - 2025. Během její platnosti došlo k navýšení nominálních mezd za poslední dva roky o více jak 21 %.

Kromě úpravy platů, která znamená pro firmu Rohde & Schwarz navýšení mzdových nákladů o desítky miliónů korun, realizuje závod také vysoké investice do technologického vybavení a ostatních procesů. Do nákupu strojů a další modernizace firma v dalším obchodním roce, který začíná 1. 7.2 024, plánuje investovat více než 300 miliónů korun. Součástí investic jsou nejen projekty směřující k CO2 neutralitě, ale také projekty týkající se přímo zaměstnanců v podobě investice do nového parkoviště.

„Nárůst mezd je nutným krokem. Jsme si vědomi, že toto navýšení nekompenzuje zcela míru inflace z předcházejících měsíců, přesto je signálem, že investice do lidského kapitálu patří k prioritám naší strategie. Společnými silami se nám daří udržet pozici silného a důvěryhodného zaměstnavatele. Práce našich zaměstnanců si velice vážíme. Kromě adekvátního platového ohodnocení nezapomínáme ani na celou řadu benefitů, bez kterých se dnes zaměstnání v moderní společnosti neobjede. Jsme velmi rádi, že i přes vládní daňovou novelu, jsme nemuseli přistoupit k omezení námi nabízených benefitů a naopak nabídku rozšířit například v podobě vyšší kapacity naší firemní dětské skupiny,“ říká vedoucí personálního oddělení Rohde & Schwarz Milan Černý.

„Letošní obchodní rok nebyl pro náš závod jednoduchý. Potýkali jsme se s výkyvy v kapacitních požadavcích. I přes rekordní vstup zakázek v celém koncernu nebylo vytížení ve Vimperku konstantní. Díky konstruktivnímu přístupu zástupců OS KOVO a nastavení konta pracovní doby se nám ale podařilo v letošním roce udržet počet zaměstnanců a tím zajistit potřebnou kapacitu na další období. “ dodává Milan Černý.

Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.
Společnost Rohde & Schwarz vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní produkty v oblasti měřicí, vysílací a mediální techniky, kybernetické bezpečnosti, zabezpečených komunikací a dále v oblasti monitorování a testování sítí. Společnost byla založena před 90 lety a má prodejní a servisní síť ve více než 80 zemích světa. Rohde & Schwarz Vimperk, s.r.o. je součástí celosvětového koncernu, nachází se v jižních Čechách a v současné době má více než 900 zaměstnanců, čímž se řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele regionu.

Základní organizace odborového svazu KOVO Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.
Základní organizace působí ve vimperském závodě firmy Rohde & Schwarz od jeho vzniku a v současné dobé je zde organizováno více jak 200 zaměstnanců. Odborový svaz KOVO je největší odborovou organizací v ČR, která sdružuje téměř 100 tisíc členů nejen z kovoprůmyslu. Je členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a mezinárodních odborových sdružení IndustriAll Global a IndustriAll Europe. Na jihu Čech působí v současné době ve více než sedmi desítkách převážně strojírenských podniků. V regionu má více než pět tisíc členů, což představuje přibližně 24 procent všech zaměstnanců těchto firem. V rámci kolektivního vyjednávání, jehož cílem je dosažení příznivých mzdových, pracovních a sociálních podmínek pro své členy, však KOVO zastupuje všechny zaměstnance.
 

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky