ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

U Jakuba ukáží zvony, u Marie zazní aramejština

ZPRÁVA - Vystaven bude také 229 let starý relikviář a otevře se noční pohled z výšky na Prachatice. To vše v rámci blížící se další noci kostelů na Prachaticku.

# Středa 22/5 2024 - TEXT: Tomáš František Přibyl

Nejbohatší program v rámci noci kostelů, která se v Česku uskuteční pošestnácté, chystají letos na Prachaticku v chrámu u svatého Jakuba Většího v Prachaticích a také v Chrobolech v kostele Narození Panny Marie. Oba tyto svatostánky se otevřou v pátek 7. června večer a obě farnosti v nich připravují zajímavý program.

K jeho hlavním lákadlům v Chrobolech bude patřit koncert smíšeného vokálního souboru Ensemble Hilaris, který se zaměřuje hlavně na skladby z doby baroka a renesance. Mimo jiné se chystá zazpívat také Otčenáš v jazyce, ve kterém byl zřejmě poprvé vysloven, tedy v aramejštině. V kostele také bude vystaven relikviář svatého kříže z roku 1795 a nebude chybět ani duchovní program.

V prachatickém chrámu stojí za zmínku zejména možnost se podívat do severní nedostavěné věže. Ta není běžně přístupná ani o každé noci kostelů a nachází se v ní také zvony. Jižní věž, která funguje jako vyhlídka, přitom bude otevřena až do třiadvacáté hodiny a nabídne tak i noční výhled nejen na prachatické historické jádro. Hudebně zajímavé pak budou jistě i vystoupení farní scholy, chrámového sboru a také Klarinetového souboru.

Chrobolský kostel je původně gotickou stavbou zmiňovanou už v roce 1360 a do současné barokní podoby byl přestavěn v polovině 18. století. Prachatický chrám byl založen zřejmě už ve 13. století v menší podobě. Zhruba od poloviny 14. století do roku 1500 byl poté přestavován do své pozdně gotické podoby, kterou si s několika menšími změnami uchoval dodnes.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky