ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Centrum se letos dočká pěší zóny. Úřad ji povolil

ZPRÁVA - Otázka jak povolit sezónní pěší zónu v Poštovní ulici v Prachaticích má konečně řešení. Městský úřad ji povolil ve veřejném zájmu odboru kultury.

# Pondělí 22/4 2024 - TEXT: Tomáš František Přibyl

Zhruba pět let trvající nejprve politická a pak legislativní debata o tom, jak povolit pěší zónu v Poštovní ulici v prachatickém historickém jádru, našla dnes 22. dubna řešení. Odbor dopravy městského úřadu, coby příslušný silniční správní úřad, ji povolil a své rozhodnutí i dnes zveřejnil. Ulice tak bude moct být uzavřena od 1. května do konce září a bude ve veřejném zájmu sloužit pro kulturní a společenský život města.

Úřad povolil uzavřít horních dvacet metrů ulice, tedy zhruba její polovinu s tím, že tu bude možné pořádat letní aktivy jako jsou například koncerty a posezení na ulici. Uzavřením ulice přitom nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu a nesmí být nadměrně ohrožováni nebo omezováni chodci. Radní už před tím dali také najevo, že v případě potřeby bude ulice použita jako objízdná trasa – například při uzavření náměstí v době kulturních akcích.

Osobou odpovědnou za pěší zónu přitom bude vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Martina Klinecká. Odbor, který vede, nakonec o povolení pěší zóny požádal ve veřejném zájmu místo podnikatelů z této ulice, kteří žádali o souhlas samosprávu – tedy radní. Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu by mělo nabýt účinnosti pět dní po vyvěšení.

Loni o povolení pěší zóny v Poštovní ulici od května do září žádali radu města provozovatelé čajovny U Hrušky. Radní řekli ano, ale usnesení, které přijali, požadovalo, aby v ulici zůstal stálý tři metry široký průjezdný pruh například pro hasiče. Podle provozovatelů čajovny by pak vznik zóny ale nebyl možný a zkusili proto požádat alespoň o předzahrádku. A dočkali se stejného usnesení. Proto nakonec loni nevznikla pěší zóna v ulici ani na víkendy.

Letos o povolení klidové zóny nejprve požádala radní firma Nebe Sky také na pět měsíců od května do konce září. Radní souhlasili, ale tentokrát vzniklo usnesení, které třímetrový pruh už nepožadovalo. Podle radními schválených podmínek tu musí být dopravní značení klidové zóny umístěno tak, aby nebránilo bezpečnosti a plynulosti provozu, od budovy Úřadu práce dolů zůstane ulice volná, bude umožněn vjezd do objektů v ulici a v případě potřeby města, bude na dobu nezbytně nutnou ulice plně průjezdná - například jako objízdná trasa.

Podařilo se tak najít řešení, při kterém se vyšlo vstříc úřednímu šimlu i podnikatelům v Poštovní ulici. Ještě však bylo nutné požádat o uzavření ulice odbor dopravy městského úřadu (k už tomu nyní došlo). Radní totiž v tomto legislativně komplikovaném případu zastupují pouze vlastníka ulice, ale ne stát, který povoluje uzavírky komunikací.

Debaty o tom, že by z Poštovní ulice alespoň v letní sezóně mohla být klidová zóna, se v Prachaticích začaly vést zhruba před pěti lety. V roce 2021 se pak zastupitelce Barboře Koritenské podařilo v zastupitelstvu prosadit, aby ulice byla zavřená alespoň o víkendech. To pak platilo i v roce následujícím. Před rokem 2021 byla ulice uzavírána jen v případě, že se tu konaly veřejné akce.   

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky