ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Dobrovolní hasiči Bušanovic mají zateplen strop

PLACENÁ INZERCE - V loňském roce byl v obci Bušanovice uskutečněn projekt nazvaný Hasičská zbrojnice. A to díky podpoře z Programu rozvoje venkova.

# Obec Bušanovice, 6. dubna 2024

V rámci tohoto projektu došlo k celkové výměně stropní konstrukce v šatně a chodbě v hasičské zbrojnici. Díky tomuto zásahu nejenomže prokoukly vnitřní prostory, ale citelně se podaří ušetřit i na vytápění. Projekt Hasičská zbrojnice je podpořen z Programu rozvoje venkova a je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je podpora konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Šumavsko, z. s. 

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky