ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Co říká na kritiku obřadní síně místostarosta?

ZPRÁVA - Většina politické odpovědnosti za kritizovaný návrh nové podoby prachatické obřadní síně padá na místostarostu Jakuba Nepustila. Položili jsme mu proto pár otázek.

# Sobota 6/4 2024 - TEXT: Tomáš František Přibyl

Při hledání nové podoby obřadní síně nezvolila koalice otevřenou soutěž, ale vybrala rovnou designérku Helenu Dařbujánovou. V tiskové zprávě pak rada uvedla, že byla oslovena prostřednictvím místostarosty Jakuba Nepustila. Etickou problematičnost toho, že jde o jeho známou a jeho galerie Neumannka nyní hostí jí připravenou výstavu, rada zřejmě vůbec neřešila.

Návrh, který Helena Dařbujánová připravila, před několika týdny rada zveřejnila na městském facebookovém profilu i webu a dočkala se za něj velmi tvrdé kritiky. Návrhy komentovaly desítky lidí a prakticky všichni negativně. Podle místostarosty jsou však třeba památkáři z návrhu nadšení a oceňují na něm spojení renesančního a moderního.

A co říká na vesměs odmítavé a poměrně prudké reakce veřejnosti místostarosta Jakub Nepustil?
Zaprvé - reakce veřejnosti na facebooku jsou většinou negativní, protože kdo je spokojený, nemá většinou potřebu se vyjadřovat. Ale i kdyby byl fakt, že by většina laické veřejnosti návrh ve fázi návrhu odmítala (zde zdůrazňuji, že ve fázi návrhu!) jsem přesvědčený, že v případě realizace by většina z kritiků po zážitku se skutečným provedením názor změnila. Stačí se podívat do minulosti. Většina veřejnosti je ve svém vnímání konzervativní a za ideál krásy považuje to, co je známé, osvědčené, s čím má již zkušenost. Z tohoto pohledu při braní ohledu na názory konzervativní veřejnosti by nestála Eiffelova věž v Paříži, v Praze Tančící dům, neměli bychom obrazy impresionistů, kubistů, neměli bychom mnohé opery Mozarta a tak je možné jmenovat nekonečně příkladů v současné době nejvýše hodnocených uměleckých děl, která byla ve své době radikálně odmítána. Navíc není možné posuzovat nějaký návrh podle několika vybraných (vždy zkreslujících) vizualizací, bez znalosti celého kontextu, bez seznámení se skutečnými materiály, bez znalostí dalších možných variant.

Neuvažujete po reakci veřejnosti, že necháte zpracovat ještě jiné návrhy?
Samozřejmě, pokud bychom zadali soutěž pro sto designérů, dostali bychom (za odpovídající finanční náklady) sto různých návrhů, ze kterých by bylo možné vybírat. Ale v návaznosti na předchozí - pokud bychom chtěli průměrný nebo podprůměrný návrh, který by nevyvolal žádnou negativní reakci veřejnosti, potom bychom o jiném návrhu mohli uvažovat. Protože ale chceme nadčasové řešení, které bude důstojně reprezentovat naše město jako perlu na Zlaté stezce i v mezinárodním srovnání, v tuto chvíli o jiném návrhu neuvažujeme.

Jak jste vy sám spokojen s návrhem?
Já jsem s návrhem spokojený i s vědomím, že studie je první krok a v průběhu další přípravy i realizace může dojít z různých důvodů k nějakým změnám. Návrh není pouze o pohledu na jednu stěnu ve vizualizaci, ale o řešení provozu, výběru materiálů, mobiliáře, jednotící myšlence. A tam dochází k zásadnímu kvalitativnímu posunu - pokud vůbec odhlédnu od toho, jak trestuhodně zanedbané prostory byly a až nyní dochází postupně k nápravě.

Která varianta bude dál rozpracována a co by měl stát projekt?
K realizaci je doporučena varianta s oddělenými toaletami, pokud máte na mysli toto (v úvahu byla navržená i možnost s jednou společnou toaletou). Z variant mezi studenější mužskou a poetičtější ženskou byla při prezentaci všemi přítomnými preferována poetičtější varianta ženská, zejména s ohledem na činnosti, které se v daných prostorách odehrávají - svatby, vítání občánků, slavnostní události. Cena projektu se ještě neřeší. K realizaci by mělo docházet postupně. V prvním kroku to bude oprava kanalizace a vody, když instalace jsou již dožilé v havarijním stavu a stavební úpravy toalet, což budou standardní stavební projekty.

-

Postupné práce na opravách a změnách v obřadní síni začaly už loni, když koalice uvolnila z rezervy osm set tisíc korun například na odstranění nevyhovujících dekorací, vymalování, opravu elektrozařízení a také na částečnou renovaci podlah. A k tomu radní zadali vytvoření koncepce nové podoby síně Heleně Dařbujánové za necelých sto tisíc korun včetně DPH.  

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky