ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Z Netolic až k založení školy pro budoucí učitele

ZPRÁVA/ROZHOVOR - Netolický rodák Martin Staněk otevírá v Táboře Vyšší odbornou školu EDUCARI, která bude vzdělávat budoucí nejen jihočeské pedagogy.

# Úterý 26/3 2024 - TEXT: Tomáš František Přibyl

Cílem zakladatele školy je posunout české školství na kvalitní úroveň a budoucí studenty připravovat do praxe vybavené potřebnými pedagogickými kompetencemi.

Pocházíš z Netolic, byl tvůj sen být učitelem už od dětství?
Asi ano, již jako dítě jsem chtěl být učitelem. Několik vyučujících, které jsem měl na ZŠ Netolice, kde jsem plnil povinnou školní docházku, mě inspirovalo k tomu stát před katedrou. Kdysi jsem začínal jako vedoucí kroužků v DDM Netolice a již tam jsem věděl, že chci jednou předávat své zkušenosti a mít možnost ovlivňovat žáky v jejich dalších aktivitách.

Jak dlouho působíš ve školství a co máš za sebou?
Ve školství působím od roku 2010, kdy jsem působil v DDM Netolice, podílel jsem na organizaci táborů a aktivit pro volný čas dětí, pořádal jsem literární soutěže a vzdělával. Po odstěhování se do Prahy jsem učil na základní škole, působil v SPC v Praze a postupně začal učit a lektorovat na vysoké škole, kde přednáším pedagogické disciplíny. Mezi tím jsem si dodělal vzdělání pro první stupeň, speciální pedagogiku a jednooborovou psychologii. V současné době pracuji v Táboře jako soukromý psycholog a přednáším pro několik organizací. V roce 2019 jsem založil největší vzdělávací agenturu v ČR, která doposud vzdělala přes 45 tisíc pedagogických pracovníků v České a Slovenské republice.

Co tě vedlo k tomu, založit svoji školu?
Tím, že se v pedagogice pohybuji dlouhou dobu a aktivně sleduji situaci v rámci vývoje českého školství, mám pocit, že ubývá kvalitních pedagogů v předškolním a zájmovém vzdělávání. Po setkávání s velkou spoustou lidí si uvědomuji, jak je důležité, aby pedagog do praxe přicházel vybavený nejen o teoretické znalosti, ale i o potřebné praktické kompetence, které bude umět předávat dětem a žákům, na které bude v rámci své praxe působit. Cítím potřebu současného pracovního trhu v Jihočeském kraji, proto jsem rád, že se podařilo otevřít VOŠ EDUCARI, která je svým charakterem jediná v Jihočeském kraji.

O jakou školu se jedná?
Jedná se o nově vznikající Vyšší odbornou školu EDUCARI, která bude sídlit v Táboře, kde bude zároveň probíhat i výuka studentů v denní a dálkové formě oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Kromě studia plánujeme i pořádání odborných konferencí. Již nyní pořádáme online vzdělávací webináře na různá pedagogická, psychologická a speciálně-pedagogická témata pro pedagogy i širokou veřejnost.

Jaká je tvoje vize se školou?
Hlavní vizí je, abychom dokázali do praxe vypouštět kvalitní pedagogy, kteří mají veškeré potřebné kompetence k tomu, aby zvládli v praxi práci s dětmi. Chtěl bych, aby se u nás studenti cítili dobře, získali potřebnou kvalifikaci a uměli propojovat teoretické poznatky v praktickém využití. Také bych rád postupně rozšířil školu o další pedagogické obory. Důležitým cílem je i to, aby se pedagogové cítili spokojeni a chtěli dál předávat své zkušenosti naším studentům. Byl bych velmi rád, aby díky pedagogickému týmu, který bude na škole působit, měla naše škola pověst příjemného rodinného a otevřeného prostředí a přístupu, zároveň, aby naši studenti naplnili očekávání, se kterým k nám přicházejí.

Kolik studentů budete přijímat?
Ve školní roce 2024/2025 budeme přijímat dvacet pět studentů do denní formy studia a šedesát studentů do dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Už máte vyučující a kdo to bude?
Ano, již mám svůj tým pedagogických pracovníků, kteří budou ve škole od září působit na částečné úvazky a přednášet studentům v předmětech své kvalifikace a erudovanosti. Přijali jsme patnáct pedagogů, kteří jsou odborníky z praxe. Konkrétní jména budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách školy na www.educari.cz, kde se mohou i případní zájemci dozvědět vše potřebné o studiu, přijímacím řízení i o nás.

Proč zrovna tyto obory?
Od následujícího školního roku 2024/2025 otevíráme obor Předškolní a mimoškolní pedagogika v denní a kombinované formě. Absolvent získá kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 sb. o pedagogických pracovních na pozici učitel/ka v mateřské škole, asistent pedagoga, pedagog volného času, vychovatel ve školní družině a vychovatel v dalších zařízeních pro děti a mládež. Tento obor jsme otevřeli z toho důvodu, že na českém trhu chybí pedagogové na těchto pozicích. Máme v plánu postupně přidat ještě jeden obor.

Jak složitý je proces zřízení vlastní školy?
Složitý. Legislativní proces trval necelý rok. Od podání žádosti na krajský úřad, až po získání rozhodnutí o zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení ze strany MŠMT. Akreditace obnáší náročnou přípravu na vhodně sestavený studijní program v denní i dálkové formě, také jsme museli získat stanoviska různých partnerů, se kterými budeme postupně participovat. Spolupráce s pracovnicemi Krajského úřadu Jihočeského kraje i s pracovníky MŠMT byla příjemná. Za to jsem moc rád.

Je něco dalšího, co bude Vyšší odborná škola EDUCARI nabízet?
Ano, v rámci přípravy na otevření naší školy jsme již nyní zahájili sérii online webinářů, které se zaměřují na aktuální témata z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, které jsou přednášené odborníky z praxe. Také chystáme navázat spolupráci s místními školskými organizacemi při realizování odborných praxí. V následujícím školním roce chystáme i odbornou konferenci nejen pro pedagogické pracovníky, ale i pro širokou veřejnost.

Již přijímáte studenty ke studiu?
Ano, již probíhá proces přijímacího řízení. Studenti si mohou podávat elektronické přihlášky přes webové stránky www.educari.cz, kde mají vysvětlen celý přijímací proces. Také nás mohou navštívit na dni otevřených dveří 10. dubna u nás v Táboře, kde jim zodpovíme všechny dotazy. První kolo přijímacího řízení proběhne 27. dubna.

Máš v plánu nějaké další počiny v pedagogice?
Určitě ano, rád bych pokračoval a navázal na dosavadní aktivity, budu rád, když budu mít možnost dál přednášet, vymýšlet pomůcky a budoucím učitelům předávat své zkušenosti.  

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky