ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Náves v Chlumanech je bezpečnější pro chodce

PLACENÁ INZERCE - Obci Chlumany se podařilo díky podpoře z Programu rozvoje venkova ČR zvýšit bezpečnost chodců při pohybu obcí po nových chodnících.

# Obec Chlumany

Projekt: "Úprava návsi v obci Chlumany" byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR administrované MAS Šumavsko, z.s. Realizace projektu přispěla k většímu bezpečí při pohybu obcí. V současnosti není třeba vstupovat do vozovky, ale lze využít chodníků podél hlavní cesty. Výše poskytnuté dotace činila: 322 755,- Kč.

 

 

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky