ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Nemocnice opět výrazně navýšila počty výkonů

ZPRÁVA Z REDAKČNÍHO @ - Například gynekologicko-porodnické oddělení meziročně počet výkonů zdvojnásobilo a chirurgické výkony narostly o deset procent.

    

  

# Středa 14/2 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Jakub Novotný, Nemocnice Prachatice

Nemocnice Prachatice v posledních letech výrazně investuje do rozvoje technologií, které se používají na odděleních, do oprav budov nebo třeba do obnovy vozového parku. Nejen díky tomu už poněkolikáté meziročně navýšila počet zákroků i hospitalizovaných pacientů. Avšak ani nově pořízené technologie a zrekonstruovaná oddělení nenahradí personál nemocnice. Živí doktoři a sestry, kteří jsou v kontaktu s pacienty, jsou pro běh nemocnice absolutně nenahraditelní.

V roce 2023 Nemocnice Prachatice opět meziročně navýšila objem své činnosti. To se dá krásně demonstrovat na ukázkách provedených výkonů v meziročním srovnání na třech vybraných odděleních. Gynekologicko-porodnické oddělení meziročně (mezi lety 2022 a 2023) navýšilo počet výkonů na více než dvojnásobek. Největší počet výkonů, které meziročně vzrostly, jsou laparoskopické a torakoskopické výkony, dilatace děložního hrdla nebo kyretáž děložního hrdla.

Chirurgické oddělení meziročně navýšilo počet výkonů o deset procent. I zde nejvíce rostl počet výkonů laparoskopických a torakoskopických, dále pak ošetření zlomenin a operace kýly. Počty výkonů významně rostly také na ortopedicko-traumatologickém oddělení. Celkový počet výkonů meziročně vzrostl o třicet dva procent. Nejčasněji prováděnými výkony byly totální endoprotézy. Totálních endoprotéz kolenního kloubu a totálních endoprotéz kyčelního kloubu jsme udělali celkem pět set. Třetí nejčastěji uskutečněný ortopedický výkon byla složitá artroskopie.

V posledních letech nemocnice investovala nemalé částky do rozvoje a vybavení. Příkladem jsou například rekonstrukce budov včetně rekonstrukcí operačních sálů nebo nová ortopedická JIP, nákup moderních technologií na operační sály nebo nákup nových sanitek pro převozy pacientů. „I přes značné investice do materiálního vybavení nemocnice je stále na prvním místě personál, který našim pacientům poskytuje péči. Hledáme vhodné kandidáty na řadu lékařský pozic napříč odděleními. Stejně důležití jsou i nelékařští zdravotníci, kterých díky rychlému rozvoji nemocnice máme také nedostatek. Aktuálně třeba hledáme setry na lůžka na chirurgické obory,“ řekl předseda představenstva nemocnice Michal Čarvaš.

Aktuálně největší poptávku po doplnění personálních stavů řeší gynekologicko-porodnické oddělení a oddělení interní péče. Gynekologicko-porodnické oddělení prošlo před nedávnem velkou generační obměnou. Loni na něj nastoupil nový primář MUDr. Vladimír Študent, který má v plánu oddělení posunout výrazně dopředu.

Nejvíce se tento záměr projevuje v porodnické části oddělení. „Moc mě těší, že k nám začínají jezdit rodit ženy i z jiných okresů, a že si práci celého mého týmu moc cení. Pravdou ale je, že oddělení potřebujeme personálně posílit,“ sdělil primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Vladimír Študent.

Nemocnice roste, proto stále běží kampaně na nábor nejen zdravotnického personálu. Nemocnice Prachaticeve spolupráci s externím dodavatelem navíc před několika dny spustila celorepublikovou náborovou kampaň https://lekaremnasumave.cz, která má přivést nové lékařské kolegy jak z řad absolventů vysokých škol, tak také zkušené odborníky z praxe. Pokud máte zájem pracovat i vy ve stabilní společnosti a pomáhat lidem, kontaktujte personální oddělení prachatické nemocnice (personalni@nempt.cz).

 

 

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky