ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Oblíbený prachatický Cink slaví letos třicátiny

ZPRÁVA a ROZHOVOR - Vedoucí prachatického souboru Cink Jiří Vopálka vzpomíná pro prachatickoNEWS.CZ na to, jak toto už téměř legendární uskupení vzniklo.

    

  

# Pondělí 11/12 2023 - TEXT: Tomáš František Přibyl

FOTO: Tomáš Přibyl a archiv Jiřího Vopálky

Cink je na Prachaticku populární už po tři desetiletí jednak kvůli svému repertoáru - publiku přináší skladby z oblasti folklóru, folku i písně rytířské, studentské nebo spirituály. Jde o kombinaci, která byla v Čechách na vrcholu popularity v 90. letech, kdy Cink vznikl a i díky němu u nás v regionu populární zůstává.

A druhou stránku jeho úspěchu tvoří práce, kterou s Cinkem dělá jeho zakladatel Jiří Vopálka. Pro něj je soubor také pedagogickým projektem a tak své studentky vede k precizním výkonům. Hodně mu přitom jde o zdokonalování a na všech deseti sestavách, které Cink tvořily, to bylo a je vždy vidět.

Vznik Cinku přitom souvisí i s tvůrčím prostředím prachatické střední pedagogické školy, kam Jiří Vopálka nastoupil jako mladý učitel už před jednačtyřiceti lety. Tehdy tu měl dominantní postavení Pěvecký sbor jihočeských učitelek vedený Theodorem Pártlem a také tu fungoval výrazný folklórní soubor Libín vedený Václavem Svobodou.

„Další zájmové hudební aktivity měly charakter nahodilých seskupení využívajících nástrojovou a pěveckou zkušenost zájemců pod vedením jiných vyučujících hudební výchovy. Připojil jsem se ke spolupráci s Libínem a v letech 1983 až 1994 organizoval hudební aktivity žáků i dospělých též v nahodilých seskupeních. Čtyři roky jsem provozoval činnost kytarového kvarteta orientujícího se na interpretaci skladeb barokních i novodobých. V některých programových číslech jsme spolupracovali i se smyčcovým komorním orchestrem pana učitele Karla Pokorného,“ uvedl Jiří Vopálka.

Poté pracoval s několika folkovými sestavami, které si říkaly Druhosenky, Proměny a Už ne. Posledně jmenovaná skupina pěti studentek to nakonec dotáhla v roce 1993 až do finále tehdy věhlasného folkového festivalu Porta, kde v porotě seděl i František Černý z legendárního Čechomoru. Prachatické studentky se s ním tehdy setkaly.

„Na základě inspirace tímto setkáním se zrodil nápad vybudovat nový hudební soubor školy v početnějších sestavách pro realizaci stylizovaného folklóru, folku, písní s náměty rytířskými a studentskými, písní spirituálovými a jinak rozličnými z naší původní tvorby. K tomuto nápadu přispěla i nahodilá skutečnost, že se v mé nové třídě 1. A sešly v roce 1993 zájemkyně o konkrétní realizaci této hudební novinky,“ dodal Jiří Vopálka.

Krátce na to už se Cinku podařilo získat dotaci od Nadace Archa Chantal na materiální vybavení a organizační zázemí a velmi rychle si Cinku začali všímat i organizátoři různých jihočeských historických slavností, do jejichž programu se díky repertoáru velmi hodil a hodí. A tak brzy přišla pozvání třeba na Slavnosti pětilisté růže i na obnovené Slavnosti Zlaté stezky.

Na otázku o tom, jak historie Cinku pokračovala, odpovídá v našem rozhovoru Jiří Vopálka.

V historii Cinku nelze nepřipomenout úplně první organizační proměny v sestavách. Po ukončení studia zakládajících členek souboru na SPgŠ pokračovali v udržování povědomí nového hudebního tvaru studenti a studentky druhé generace, kteří vystupovali pod názvem Nový Cink. Dvakrát se představili na Festivalu hudby středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických v Krnově (1998) a v Prachaticích (1999), kde v oboru vokálně instrumentální skupiny pokaždé získali absolutní vítězství.

Tradice „cinkání“ nezanikla ani s jejich odchodem ze školy a další návaznosti byly udržovány v povědomí lidu Prachaticka v osmi dalších sestavách, které se vrátily k původnímu názvu Cink. Ten se v dalších letech proměňoval ve zvukových detailech, seskupeních a od jedenáctičlenného souboru se v posledních letech rozrostl do počtu více než dvaceti interpretů.

Velkou raritou, pohádkově zázračnou, až královsky nesmazatelnou hodnotou souboru je, že původní sestava prvního Cinku nepřerušila letitou tradici muzicírování dodnes a schází se podle možností ve vhodně domluvených sobotních termínech i se dvěma mladšími cinkačkami dál. Občas si zpestřujeme hudební zážitky i v realizaci cinkového koncertování.

Kde všude jste za těch třicet let vystupovali?

K prezentacím nových repertoárů jsme v průběhu dalších let vítali tradiční pozvání na Slavnosti Zlaté stezky, na Slavnosti pětilisté růže do Českého Krumlova, na Táborská setkání, Dotkni se Písku i Rožmberské slavnosti v Soběslavi. V průběhu třiceti let existencí různých Cinků jsme absolvovali mnoho vystoupení podle rozličných přání organizátorů - od menších vernisáží výstav ve Stříbře až k rozměru samostatných celovečerních koncertů v galerii Muzea Vodňany a jiných obcí a měst.

Byli jsme zváni též na festivalově organizované akce, kde jsme reprezentovali školu i město Prachatice - Regiontour na výstavišti v Brně. Cink byl také zařazen do celodenního programu na slavnostech vína ve Valticích. Cesty k reprezentaci se v dalších letech otevřely i pro akce v zahraničí - v německém Zwieslu, Pasově i v rakouském Linzi.

Zajímavým zpestřením při koncepci některých koncertů bylo spojování interpretace písní s mluveným slovem výkladovým, s přednesy básní, s realizací divadelních scének ze života a s jinými doplňky. Uvedená představení byla předváděna většinou na jevišti prachatického divadla a pojmenována jako Cinkiády. Ty se uskutečnily v programech Cinků první až čtvrté generace. Poslední Cinkiáda byla uvedena pod názvem A pak si vyber.

Jak bys popsal to, na čem stojí Cink stojí hudebně?

Důležitou základnou je tradiční uspořádání souboru zpěvaček doplňujících zpěv i hrou na nejrůznější rytmické nástroje, flétnistek v obsazení zobcových fléten od diskantové k tenorové, hráček na smyčcové nástroje housle, violoncello a kontrabas. Důležitou hudební funkci plnily v doprovodech jedna i více kytar. Soubor si našel svou hudební tvář v historizujících písničkách Z roku raz dva Spirituál kvintetu i v písních spirituálových, v písních od Vlasty Redla, Hradišťanu a jiných známějších hudebních individualit folku a jiných hudebně blízkých žánrů. Cink se přitom snažil zůstat zvukově universální ve svém pojetí písní, typického výrazu a hudebního rukopisu.

Co tě u souboru drží tolik let?

Cink je obrazně řečeno moje druhé dítě. Třicet let jeho existence pro mne znamenalo cestu k umění realizovat hudební nápady tak, aby zaujaly a nenechaly brzy vyhasnout zájem nově příchozích členů poznávat interpretace písní, které se staly dominantními v našich cinkových repertoárech. Přibližně v deseti různých sestavách (generacích) jsem organizoval a vedl k muzice mých snů kolem sto padesáti interpretů.

Byla to velká škola života a cesty k muzice nebyly vždy nejideálnější. Vedle maximálního rozběhu v letech 2014 - 2019 se choulostivým zlomem zkomplikovala léta covidová 2019 - 2021. Cink se musel hledat a nacházet ve spolupráci žáků školy s externími členy při zkouškách a vystoupeních. To všechno ale nakonec vedlo k solidnímu nárůstu počtu zájemců i cinkových prezentací v letech 2022 - 2023. Ze všech naznačených informací vyplývá skutečnost mého zájmu setrvat u cinkových zázraků dál.

A jak se chystáte vaše kulaté výročí oslavovat?

Oslavy výročí budeme prezentovat v průběhu tohoto školního roku vícekrát, především v jarních a letních termínech. O domluvených akcích pro veřejnost Prachatic budeme včas informovat v programových nabídkách a pozvánkách. Určitě jednu připravíme pro setkání v aule Gymnázia Prachatice. Budeme též hledat cesty k setkání cinkových generací ke společnému souznění celého „cinkového symfoňáku“. Na vydání CD nejspíš ve spletitém školním roce nenajdeme čas. Můžeme ale rozšiřovat informace o způsobech nacházení videozáznamů našich živých koncertů na YOUTUBE, kde stačí uvést Cink Prachatice a následně se přihlásí záznamy z vystoupení Cinku zhotovené panem Janem Voldřichem, majitelem studia JVP TV.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky