ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Tyl odhalil k narozeninám na zámku lavičku

ZPRÁVA a OBRAZEM - Netolický ochotnický spolek Tyl oslavil své sto čtyřicáté narozeniny stylově. V místě, kam na něj chodí nejvíce lidí, odhalil divadelní lavičku.

    

  

# Úterý 14/11 2023 - TEXT: Tomáš František Přibyl

FOTOGRAFOVAL: Ivan Janota

V kronice netolického ochotnického spolku se píše:

Lidové divadlo zapustilo kořeny v Netolicích již na sklonku 18. století. Z počátku hráli ponejvíce studenti, ale již v prvních letech 19. století se utvářely v Netolicích divadelní kroužky, jimž byla zvláště příznivá doba obrozenecká. V archivních dokladech města se nachází jmenný seznam čtyřiceti divadelních ochotníků z r. 1843.

Po několikrát opakované žádosti došlo konečně k povolení založení spolku divadelních ochotníků TYL v Netolicích rozhodnutím c.k. místodržitelstvím v Praze 30. 7. 1883. Ustavující valná hromada se konala 3. 11. 1883 za účasti padesáti zakládajících členů.

Kulaté výročí vztahující se k začátku listopadu oslavili ochotníci v pátek 10. listopadu na Kratochvíli, kde pravidelně v zahradě hrají už dvaatřicet let v rámci Divadelního léta své komedie. Sem na ně chodí i nejpočetnější publikum. Hru Světáci tu letos sehráli pro dva a půl tisíce diváků.

Oslava měla více částí. Jednou z nich bylo odhalení divadelní lavičky v zahradě zámku. Z lavičky je vidět na místo, kde netoličtí divadelníci pravidelně hrají a na kterém na jejich představeních zní hlavně smích a potlesk. Pokud se pak na lavičce otočíte, uvidíte vodní příkop a zámeckou vilu v celé její kráse.

„Lavičku odhalili režisér Mirek Mikeš a nejmladší členka spolku Adélka Míková. Použila se deka člena spolku Petra Nováka, která s námi prožila řadu našich divadelních let. Všem se lavička moc líbila, členové spolku si ji rádi vyzkoušeli. Takže po nás zbude v zahradě teď i něco hmatatelného,“ uvedla pro prachatickoNEWS.CZ principálka sboru Zuzana Leherová.

Součástí oslavy pak bylo kromě valné hromady spolku také posezení, při kterém ochotníci zpívali, promítali staré fotografie, vzpomínali nad kronikami, které vede režisér Miroslav Mikeš a připomněli si i své kolegy, kteří už tady nejsou s námi.

Režiséři spolku Iveta Uhlíková a Miroslav Mikeš.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky