ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Křižovatku a parkoviště u hřbitova čekají změny

ZPRÁVA - Prachatická koalice se pouští do dlouho neřešeného problému vjezdu na parkoviště u hřbitova, kde se koná i tradiční pekání. Začíná vytvořením studie.

    

  

# Pátek 10/11 2023 - TEXT A FOTO: Tomáš František Přibyl

Prachatičtí radní rozhodli, že město si nechá zpracovat od Ateliéru Za Mák vybraného ve výběrovém řízení architektonickou a dopravní studii na úpravu vstupu na hřbitov, parkoviště u něj a křižovatky, ze které se sem po léta komplikovaně vjíždí. Původně měl vzniknout hned projekt, ale radní se rozhodli nejprve pro studii, která bude stát necelých 362 000 korun včetně DPH.

Má přitom přinést variantní řešení, odhady nákladů i odhady doby nutné na realizaci nebo třeba i ověřit vhodnost možných řešení při konzultaci s orgány státní správy. Důvody jsou dva. „Záměrem je navrhnout a provést celkovou úpravu, aby toto pietní místo odpovídalo současným nárokům,“ vysvětlil městský architekt Luboš Zemen v zadání studie.

Druhým důvodem je pak zlepšení dopravní situace. „Cílem je umožnit bezpečný pohyb a přechod chodcům a rovněž bezpečné odbočení při příjezdu z obou směrů i při výjezdu do obou směrů. Řešení křižovatky by mělo umožnit zlepšení rozhledových poměrů a bezpečnosti automobilového provozu i provozu pěších a cyklistů,“ dodal městský architekt.

Místo odbočování na parkoviště k prachatickému hřbitovu patří k nejméně přehledným křižovatkám na silnicích našeho okresu. Mimo jiné ke hřbitovu nemohou zajíždět kvůli vysokému sklonu komunikace autobusy. Město přitom bude muset o navržených řešeních diskutovat i s Jihočeským krajem, protože komunikace, ze které se ke hřbitovu odbočuje, je krajská. Přípravy podobných komplikovaných projektů mohou zabrat i více než jedno volební období a kdy by mohlo dojít na realizaci v tuto chvíli nelze vůbec odhadovat.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky