ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Stavba obchvatu odkryla i tisíce let staré nálezy

ZPRÁVA - Archeologické průzkumy před stavbou nedávno zprůjezdněného obchvatu Vlachova Březí odhalily mimo jiné i nález až ze střední doby kamenné.

    

  

# Pátek 3/11 2023 - TEXT: Tomáš Přibyl

FOTOGRAFIE poskytl Jihočeský kraj

Stavba za více než 181 milionů korun včetně DPH je průjezdná od pondělí 30. října. Dokončovací práce však mají trvat ještě do konce listopadu. Jihočeský kraj, coby hlavní investor této více než osmdesát pět let zvažované a plánované stavby, po slavnostním otevření obchvatu zveřejnil také informace o tom, co před stavbou našli v trase nové komunikace archeologové Prachatického muzea.

Těm tu štěstí přálo a odhalili pozůstatky hodně starého osídlení – dvě mělké polozemnice a sídlištní jámu z doby před zhruba dvěma až dvěma a půl tisíci lety. Objevili tu přitom také keramiku, stavební materiál zvaný mazanice, přesleny a kamenný brousek.

„Z objektů byly odebrány vzorky výplní pro archeobotanickou analýzu rostlinných makrozbytků, která by měla přinést informace o spektru pěstovaných a konzumovaných zemědělských plodin i o složení a charakteru okolní vegetace,“ uvedla k nálezům prachatických archeologů mluvčí Jihočeského kraje Hana Brožková.

Ještě více ojedinělý a tím ještě zajímavější nález však představuje objevení kamenné štípané industrie, tedy kamenného nástroje, který pochází z mezolitu. Jde o období střední doby kamenné před zhruba deseti až dvanácti tisíci lety. Na jiném místě pak navíc archeologové objevili i středověkou keramiku ze 13. století, avšak bez vazby na nějaké osídlení.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky