ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Pitná voda z Fefrů už přestala téct do kanalizace

ZPRÁVA - Prachatice konečně mají nový vodojem pro vodu z Fefrů. Uvažovalo se o něm od roku 1930 a jde o jeden z nejhezčích jihočeských moderních vodojemů.

    

  

# Čtvrtek 21/9 2023 - TEXT A FOTO: Tomáš František Přibyl

I když je nový vodojem zasazen citlivě do krajiny, dostal kamennou fasádu a antigrafity nátěr, to nejdůležitější není jeho vzhled. Ale to, že konečně umožňuje využívat prakticky všechnu pitnou vodu z pramenišť na úpatí Libína, Černé hory a Volovického vrchu. A také navyšuje podíl místních zdrojů na zásobování Prachatic pitnou vodou.

Na okraji města za dnešním internátem střední pedagogické školy byl v roce 1894 dokončen vodojem Fefry. Jímal pitnou vodu ze zmíněných pramenišť a pracuje dodnes. Má však kapacitu pouze 260 metrů krychlových, která nikdy nedostačovala kapacitě pramenišť.

„Proteče jím denně přibližně 500 metrů krychlových, což znamená, že zásobování z něho není příliš komfortní, jelikož při největším odběru se poměrně rychle vyčerpá, a naopak v době menšího odběru (například v noci) se naplní a přetéká,“ vysvětlil v květnu roku 2022 v Radničním listu tehdejší starosta Martin Malý. „Z tohoto starého vodojemu odtékala přepadem čistá voda do kanalizace,“ dodal k tomu tehdejší místostarosta Miroslav Lorenc. Nevyužito odtékalo i několik litrů za vteřinu.

I když se přitom o větším odběru pitné vody z těchto pramenišť diskutovalo v Prachaticích od roku 1930, skutečně řešit to začalo vedení města až v minulém volebním období. „Už v předminulém volebním období jsem jako zastupitel upozorňoval na plýtvání s kvalitní pitnou vodou. V pozici místostarosty se podařilo zařadit výstavbu vodojemu do rozpočtu,“ řekl Miroslav Lorenc.

V roce 2017 proto vznikla nejprve studie řešící otázky kolem stavby nového vodojemu a následně se začalo projektovat. „V posledních letech jsme postupně objevovali a čistili stará zapomenutá prameniště, opravovali a vyměňovali vodovodní potrubí, které vede z vodojemu nad internátem do oblasti okolo centra města,“ uvedl k tomu v roce 2022 Martin Malý.

Stavba začala v loňském roce a trvala sedmnáct měsíců. Náklady se vyšplhaly na 29 milionů korun včetně DPH. Nový vodojem stojí nad starým asi o dvacet výškových metrů výše a kapacitu má ve dvou nádržích celkem až tisíc krychlových metrů vody.

„Chci poděkovat předchozímu vedení Prachatic, protože přišlo s touto myšlenkou, začalo ji rozpracovávat a financovat a my jsme měli za úkol tuto akci během letošního roku dokončit a dofinancovat,“ řekl při otevření vodojemu starosta Jan Bauer.

Část současné prachatické koalice se sice tehdy v opozici postavila hlasováním proti rozpočtu na rok 2022, který zahájení stavby umožnil, ale kritika tehdy nesměřovala proti samotnému novému vodojemu. Ten tak našel jediného odpůrce, kterým byl a je zastupitel Robert Zeman. Ten už před zahájením projektování upozorňoval na rizika spojená s vyšším využíváním místních zdrojů na úkor vody, kterou město odebírá z přehrady Římov prostřednictvím Jihočeského vodárenského svazu.

„Feferská voda je kvalitní a levnější než vody z Římova, ale nikdy nepokryje celkovou potřebu města. Odběr vody z Římova je tedy pro naše město nenahraditelný. Čím více využíváme zdroj vody z Fefrů, tím méně odebíráme vody z Římova. Čím méně odebíráme vodu z Římova, tím horší kvalitativní parametry vykazuje - zkrátka o to déle leží v kovových trubkách než doputuje ke spotřebitelům ve městě,“ uvedl Robert Zeman v roce 2017 na webu sdružení PRO Prachatice.

Nový vodojem už pracuje několik týdnů a zvyšuje podíl vody, která se ve městě spotřebovává z místních zdrojů. V roce 2017 byl tento podíl třicet sedm procent a nyní už dosáhl na zhruba pětačtyřiceti procent a je možné, že se postupně přiblíží až k padesáti procentům.

Návratnost investice, na kterou se nepodařilo získat žádnou dotaci, přitom nebyla hlavním důvodem stavby nového vodojemu. Především šlo o to, aby místní kvalitní voda neodtékala do kanalizace a nemusela se sem na vzdálenost desítek kilometrů dopravovat voda z římovské přehrady.

„To, že máme vlastní záložní zdroj vody, je pro Prachatice výhrou,“ řekl k tomu Miroslav Lorenc. „Myslím, že navýšení kapacity vodojemu Fefry má své opodstatnění,“ řekl starosta Jan Bauer. „Zlepší se bezpečnost dodávek pitné vody, ale také se vyrovnají tlakové poměry Na Sadech a Na Zlaté stezce,“ dodal další přínos nového vodojemu Radim Rouče ze společnosti Čevak, která prachatickou vodohospodářskou soustavu provozuje.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky