ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Další pomoc pro hospic. I auta za čtyři miliony

ZPRÁVA - Prachatickému hospici Jana Neumanna se podařilo letos získat další významnou dotační a dárcovskou podporu i na vozy pro své domácí hospice.

    

  

# Neděle 10/9 2023 - TEXT: Tomáš František Přibyl

FOTO poskytl Hospic svatého Jana Neumanna

Hospic jako nezisková organizace potřebuje u řady projektů a investic pomoc donátorů a dotačních programů. Dotace se mu přitom daří získávat dlouhodobě a nedávno zveřejnil informace o několika dalších nákupech a investicích, které se mu daří realizovat jen díky donátorům. A jde o poměrně zásadní pomoc.

Domácích hospiců zřídil prachatický hospic několik – jejich pracovníci pomáhají nemocným přímo u nich doma. Poptávka po jejich službách přitom roste a sestry potřebují být proto hodně mobilní. A v tomto směru nyní v hospicích svaté Markéty a svaté Veroniky zlepší situaci nové názkoemisní osobní vozy za necelé čtyři miliony korun.

„Podobná akce by se nám jako neziskové organizaci nikdy nepodařila realizovat bez finančních zdrojů z dotací. Naštěstí se nám podařilo získat významnou podporu a nákup vozů spolufinancovat ze 101. výzvy IROP REACT-EU, z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedla pro prachatickoNEWS.CZ Eva Jungvirtová, která má v prachatickém hospici na starosti PR.

Domácí hospic svaté Veroniky působí na Českobudějovicku a svaté Markéty na Strakonicku. Peníze se ale hospici podařilo získat i pro prachatický domácí hospic svatého Jakuba. Díky grantu od Jihočeského kraje mohl hospic pořídit nové zdravotnické brašny a ampulária pro sestry, které jezdí za klienty a vozí s sebou zdravotnický materiál a léky.

Letos navíc začala první etapa rekonstrukce prostor, ve kterých má domácí hospic svatého Jakuba sídlo v Horní ulici. I na to přišla dotace. „První etapa je financovaná z EU IROP a MPSV. Jde o opravy podkroví a střechy. Na další etapy zatím peníze hledáme, nicméně věříme, že se podaří další etapy dokončit v období roku 2024 až 2025,“ uvedla Eva Jungvirtová.

Hospici také letos přispěla nadace Agrofert na nové polohovací postele a výbor nadace Olgy Havlové hospici pomohl s dovybavením prádelny v Domově Matky Vojtěchy. A nadace Just pak pomohla s nákupem nových košil také pro klienty Domova Matky Vojtěchy, který prachatický hospic také zřizuje.

„Jsme opravdu vděční za to, že některé nadace nás podporují dlouhodobě a že se nám daří získávat i dotace. Velký dík patří i všem velkým a malým dárcům. I malé dary mohou hodně pomoci,“ řekla Eva Jungvirtová. „To jsme si ověřili nedávno, když díky výzvě na opravu kotelny se z malých částek (průměrně 100 Kč) vybralo tolik, že oprava kotelny je nyní ve svém finále a na zimu budeme připraveni a naši pacienti budou v teple. Celá akce byla z hlavní části financována z darů drobných dárců a pravidelných dárců.“

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky