ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Úklid a třídění textilu může mít i sociální přínos

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Pedárnice z 1. A coby dobrovolnice pomohly v pondělí s tříděním a likvidací Skladu pomoci v bývalé Dřípatce, který pomáhal třeba uprchlíkům.

# Čtvrtek 27/6 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Hana Rabenhauptová, Město Prachatice

V úvodu byly studentky prachatické střední pedagogické školy seznámeny s významem třídění odpadů, ale také významem Skladu pomoci a navazujících sociálních služeb. Bylo zdůrazněno, že třídění a úklid textilu, který na staré Dřípatce zbyl ve Skladu pomoci (hojně využíván s příchodem uprchlíků z Ukrajiny a sociálně slabých rodin) má jak enviromentální, tak ekonomický a sociální přínos a je důležitou součástí i v našem městě udržitelného přístupu k nakládání s odpadem.

Diskuze byla o ekonomickém přínosu (jak recyklací můžeme snížit množství odpadu), úspoře energie a vody (recyklací se může výrazně snížit spotřeba těchto zdrojů), sociálním přínosu (textil je předáván u nás např.: dál do Prachatického dobročinného obchůdku nebo do bazarů společnosti KreBul, také do kontejnerů na textil Broumova, či ke zpracování v rámci terapeutických dílem do STROOMU Dub a podobně), dále pak ekonomický přínos (oběhem textilu podporujeme oběhové hospodářství).

Studentky napytlovaly kolem třiceti velkých pytlů, roztřídily několik beden knih, hraček, a dalších materiálů. Za pomoci Technických služeb Prachatice pak byly věci rozvezeny. Některé z materiálů šly i do školy pro výtvarnou výchovu, či dalších společností k upotřebení.

Závěrečná diskuse byla o sociální problematice spojená se sociálními službami, které využívají oběhové materiály, pomoc nabízenou právě i dárci, dobrovolníky. Děkujeme za pomoc, úklid, zpracování, uvědomění si potřeby šetřit i s textilem, materiály, přírodou, vodou…

Hana Rabenhauptová, Město Prachatice

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky