ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Onkologie může nově léčit nejmodernějšími léky

REDAKČNÍHO @ - Ve strakonické nemocnici začalo pracovat regionální onkologické centrum, které je dojezdovou vzdáleností nejbližší velké části okresu Prachatice.

# Čtvrtek 13/6 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Kateřina Koželuhová, mluvčí Nemocnice Strakonice

Regionální onkologická centra úzce spolupracují se svými územně příslušnými komplexními onkologickými centry a tato předávají část svého lékového portfolia (seznam léků stanovuje Dohoda VZP a České onkologické společnosti ČLS JEP) k používání do regionálních onkologických center.

Díky tomu může Onkologická ambulance poskytovat pacientům vysoce specializovanou léčbu rakoviny zatím několika vybranými nejmodernějšími léky. Za tou museli ještě v loňském roce v plné šíři cestovat do Komplexního onkologického centra (KOC) v Českých Budějovicích.

Pokud je nyní tato léčba multidisciplinárním týmem lékařů v KOC předepsána pacientům ze Strakonicka, mohou ji podstoupit v blízkosti svého bydliště. Do budoucna se bude spektrum léků podávaných v regionálním onkologickém centru dále rozšiřovat. „Aby nemocnice získala od Všeobecné zdravotní pojišťovny statut Regionálního onkologického centra, musela splnit především personální, ale také technické a odborné požadavky,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Péči o onkologické pacienty v Nemocnici Strakonice zajišťují dva zkušení lékaři. Pacienti, kteří se aktuálně léčí se zhoubným nádorem, docházejí do Onkologické ambulance na pravidelné kontroly. V aplikační místnosti jsou nemocným podávány infuze chemoterapie a nově mohou být podávány i vybrané tzv. centrové léky.

„Moderní onkologická léčba umí zacílit pouze na nádorovou buňku, kterou je potřeba zničit (tzv. biologická léčba), moderní imunoterapie učí reagovat imunitní systém pacienta tak, aby sám začal proti nádorovým buňkám bojovat,“ vysvětluje hlavní výhody moderních onkologických léků vedoucí lékař strakonické Onkologické ambulance MUDr. Václav Janovský.

Každý rok projde strakonickou onkologií na tisíc pacientů. Nejčastěji podstupují léčbu národů prsu, prostaty, trávicího traktu, plic a melanomu. Onkologická ambulance jim poskytuje komplexní péči a léčbu nejen díky erudovaným lékařům, ale také díky technickému zázemí, ve kterém mohou farmaceuti bezpečně připravovat infuze s cytostatiky, tedy infuze, podávané pacientům při chemoterapii.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky