ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Plamen ve Svaté Maří ovládli na jaře domácí

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - O víkendu proběhlo jarní kolo hry Plamen. Mladí hasiči okresu Prachatice se zúčastňují velice náročné soutěže Okresního kola hry Plamen.

# Úterý 28/5 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY - foto Študlar Vít

Libuše Tremmelová starostka OSH Prachatice

Tato soutěž se skládá z podzimního kola, kde děti plní dvě disciplíny. Štafetu 4x60 metrů s překážkami a štafetu požárních dvojic. Jarní kolo patří nejkrásnějšímu měsíci v roce, květnu, a tvoří jej tři disciplíny. Štafeta běhu na 400 metrů s překážkami CTIF, požárního útoku CTIF a královské disciplíny, požární útok. Výsledky obou kol se sčítají a vyhrává družstvo s nejmenším počtem bodů.

Podzimní kolo ročníku 2023/2024 se konalo ve Lhenicích a jarní kolo hostil sbor ze Svaté Maří. Soutěže se zúčastnili mladí hasiči ze čtrnácti sborů dobrovolných hasičů. Patnáct družstev v kategorii starší, ve věku od jedenácti do patnácti let, a čtrnáct družstev v kategorii mladší, ve věku od šesti do jedenácti let. Soutěžní družstvo čítá deset mladých hasičů. Se soutěžním štábem, vedoucími, rozhodčími a technickou četou byl konečný stav 280 osob.

Družstva mladších a starších dětí v sobotu 25. května zahájila druhé kolo na svatomářském fotbalovém hřišti disciplínami požární útok CTIF a štafeta CTIF, které jim vyplnily celý den. Nedělnímu dopoledni patřila královská disciplína požární útok.

Za občasného smočení nejen v hasičské nádrži, ale i deštěm si vybojovala umístění na medailových pozicích v mladší kategorii družstva 1. SDH Svatá Maří, 2. SDH Žernovice, 3. SDH Vitějovice. Ve starší kategorii na 3. místě SDH Budilov, na 2. místě SDH Žernovice a na postupovém místě 1. SDH Svatá Maří, které bude náš okres zastupovat na krajské soutěži 8. června v Kaplici.

Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat pořádajícímu sboru za skvěle připravenou soutěž a trenérům družstev za jejich obětavou výchovu dětí nejen ke sportu.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky