ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Montessori děti vyrazily na kozí farmu v Bílsku

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Páteční ráno 17. května nás sice uvítalo už dlouho očekávaným deštěm, ale i přesto jsme se natěšeně sešli na zastávce autobusu pod ZŠ Národní.

# Úterý 21/5 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Tereza Müllerová, průvodkyně v Montessori Dětské skupině

Naše škola se už před nějakým časem zapojila do projektu School Food For Change, což je projekt v České republice úzce propojený s komplexním celoškolním programem kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Jednou ze součástí změny jsou i pravidelné exkurze na některou z farem v okolí školy.

My, děti i dospěli z Montessori Dětské skupiny, Mateřské školy a Vlčat, třídy prvního Montessori trojročí jsme se vydali na Kozí farmu rodiny Špatných v Bílsku, která se již od roku 1993 specializuje na chov koz a výrobu kozích sýrů. Farma je členem Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, který u svých členů garantuje dodržování směrnic ekologického zemědělství.

Do Bílska jsme se tedy pohodlně dopravili autobusem a tam už jsme se vydali přímo na farmu. Za branou farmy nás uvítala majitelka paní Špatná se synem Jakubem. Pozadu nezůstala ani parta letošních kůzlat se svými hlasitými pozdravy hned, jak nás uviděla.

Nejprve jsme si vyslechli povídání o farmě – o jejím založení, o jejím fungování, o způsobu chovu koz na této farmě i o zpracování mléka a výrově sýrů. Pak už přišla na řadu prohlídka farmy. Kdo si troufnul, podrbal si kozla Milouše, prohlédli jsme si i přilehlý výběh s pastvinou.

Poté jsme se vydali do maštale, kde byla v jedné části kůzlata a v druhé se na nás z venkovního výběhu přišly podívat dojné kozy, kterých je tu nyní sto. Následovaly chvíle nekonečného hlazení, mazlení a smíchu ze strany dětí a zvědavého okukování, mečení, oblizování, okusování tkaniček a ochutnávání bund a pláštěnek ze strany koz a kůzlat.

Také si děti mohly pohladit benjamínka – týdenní kůzlátko. Když nastal čas, paní Špatná dětem ukázala dojírnu a její fungování. Pak už jsme se společně přesunuli k ochutnávce kozího mléka a kozích sýrů v čisté podobě i různě ochucených. Většina dětí se nebála ochutnat, jak kozí mléko, tak zejména pestrou paletu čerstvých kozích sýrů ochucených bylinkami a kořením, doplněné celozrnným pečivem a zeleninou.

Každý mohl posoudit, jak jeho chuti lahodí tyto místní dobroty. Ochutnávka byla výtečná, pro někoho to bylo úplně první setkání s kozími produkty, kdo chtěl, zavítal i do malé prodejny. Když jsme ochutnali, ještě zbyla chvilka času na poslední podrbání kůzlat a pak už jsme se veselí a spokojení mohli vrátit na autobus zpět do Prachatic.

Tento výlet nám prakticky ukázal, že má smysl ochutnávat a podporovat produkty místních farem, kam se může každý z nás i zajít podívat na podmínky, ve kterých jsou na nich zvířata chována a jak se vyrábí produkty od nich a jak je fajn zařazovat tyto produkty do stravování třeba i ve školce a škole.  

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky