ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Nemocnice Prachatice má klinického farmaceuta

Z REDAKČNÍHO @ - Se začátkem května letošního roku vzniklo v prachatické nemocnici nové specializované pracoviště. Jedná se o pracoviště klinické farmacie.

# Úterý 21/5 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Jakub Novotný - Nemocnice Prachatice

To má v prvé řadě za úkol pomoci zdravotnickému personálu v otázkách týkajících se správného zacházení s léčivy. K rozšíření zdravotnického týmu se Nemocnice Prachatice od 1. 5. 2024 rozhodla s cílem dosáhnout závazku zvyšování kvality a úrovně poskytované péče pro pacienty. Obor klinické farmacie je v České republice relativně mladý a pracovišť této odbornosti je u nás zatím jen asi padesát. Většinou ve větších nemocnicích fakultního typu.

Úkolem klinického farmaceuta je dohlížet na správnou terapii pacientů v oblasti podávaných léčiv. „Po podrobném prostudování chorobopisu pacienta a výsledků laboratorních a jiných vyšetření doporučuji případné úpravy medikace. Rozebírám podávaná léčiva z pohledu jejich správné indikace a zdravotního stavu pacienta, sleduji případné interakce mezi všemi podávanými léčivy, jejich správnou dávku a způsob podání. Zohledňuji při tom i tělesné proporce pacienta, abnormality vstřebávání, metabolismu a vylučování každého léčiva. Vytipovávám případné nežádoucí účinky léčiv a snažím se jim předcházet,“ popisuje svoji práci klinický farmaceut Nemocnice Prachatice Miroslav Gros. Klinický farmaceut pomáhá lékařům všech odborností přizpůsobit každému pacientovi terapii takzvaně na míru s ohledem na jeho věk, zdravotní a tělesný stav i kognitivní schopnosti.

Mimo to je klinický farmaceut pomocníkem zdravotnického personálu v otázkách správného zacházení s léčivy. Dohlíží na správné skladování léčiv na odděleních, jejich úpravu před podáním i na samotné podávání pacientům. Při přípravě injekčních a infuzních roztoků sleduje inkompatibility jednotlivých složek roztoků nebo jejich stabilitu v roztoku, při úpravě léčiv při podání sondou dohlíží na zachování účinnosti léčiva a podobně.

Klinický farmaceut hlídá i správný způsob předepisování, aby nedocházelo k lékovému pochybení a nesprávným záměnám léčiv. „Jako klinický farmaceut neprovádím změny v medikaci pacientů. Tato rozhodnutí náleží pouze ošetřujícím lékařům. Vydávám ale závazná doporučení pro lékaře a další zdravotnický personál a za jejich správnost nesu i právní odpovědnost,“ vysvětluje Miroslav Gros. Klinický farmaceut je povinen dodržovat platné doporučené postupy a principy Evidence Based Medicine. Z těchto důvodů je nezbytné jeho neustálé vzdělávání se a hledání nových zdrojů a důkazů v odborné literatuře.

Protože v České republice není zatím dostatek farmaceutů se specializací klinické farmacie, aby pokryli svou činností všechna zdravotnická zařízení, umožnila prachatická nemocnice získání této specializace za podpory Evropských strukturálních fondů svému zaměstnanci, bývalému vedoucímu nemocniční lékárny Miroslavu Grosovi.

Po získání specializace přestoupil od 1. května na pozici klinického farmaceuta a ve funkci vedoucího lékárníka ho vystřídal jeho kolega Václav Předota. Nový klinický farmaceut bude spolupracovat na zajištění bezpečné a účinné léčby především na lůžkových odděleních nemocnice, bude ale k dispozici i lékařům ambulancí a komplementu formou konzílií.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky