ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Zastupitele nahradili na zkoušku žáci a studenti

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - V Prachaticích se sešlo studentské zastupitelstvo a poprvé si vyzkoušelo práci skutečných zastupitelů. Projednalo i několik investic.

# Pondělí 6/5 2024 - Z REDAKČNÍ POŠTY

Hana Rabenhauptová - Město Prachatice

V Prachaticích pracuje řadu let studentská rada, která je jedním z poradních orgánů rady města. Své slovo v ní mají názory mladých lidí, žáků a studentů z místních škol, nejen s trvalým bydlištěm v Prachaticích. Nově byla zástupcům škol dána možnost potkat se na takzvaném studentském zastupitelstvu města.

Zastupitelstvo města Prachatic proběhlo 29. dubna. Den poté, co se ve společenském sále Národního domu uskutečnilo jednání žáků a studentů místních tří základních škol a dále ZŠ Prachatice Zlatá stezka 387, SPgŠ a VOŠ, gymnázia a Nerudovky.

Žáci a studenti se schází vždy po celý školní rok na radnici. Tentokrát dostali možnost zkusit si to nanečisto, být chvíli v roli skutečných zastupitelů. Sál byl připraven jako na pravé jednání - nechyběly cedulky na stolech se jmény zastupitelů, hlasovací zařízení, prezentace, občerstvení. Studenti zajistili i další role. Vžili se do redaktorů a fotografů.

Přišlo i několik celých tříd, které tvořily veřejnost a vedoucí odborů. Jednání zahájil moderátor - o úvodní slovo se postaral a v programu vystupoval opravdový místostarosta = zastupitel Jan Kotrba. Zapisovatelkou byla opravdová zapisovatelka a asistentka starosty Jan Hulešová. Vše tedy probíhalo podle regulí.

Na úvod byli všichni přítomní seznámeni s pojmem zastupitelstvo, s jednadvaceti prachatickými zastupiteli, jednacím řádem. Jednání mělo pět bodů. Tři se týkaly aktuálních témat - knihovna, Libín a skate areál. Dvě další pak těch, které sice nejsou pro hlasování v kompetenci zastupitelstva, ale byly dány do diskuze: zda i nadále používat českou korunu nebo zavést co nejdříve platbu eurem, používání AI ve školách? Studenti se zapojovali do rozpravy, navrhovali řešení, hlasovali. Mnohdy vstupovala do témat i veřejnost, zástupci vedoucích odborů.

A možná vás zajímá, jak hlasování dopadlo:
ANO pro novou městskou knihovnu
ANO pro zařízení na vrcholu Libína
ANO pro skate areál
NE pro zavedení eura
ANO s omezením používání AI ve školách

V různém byly projednány připomínky, návrhy a podněty na umístění více košů na cigarety (mezi Kauflandem a Lidlem), umístění pítek (mlhoviny) na vodu v létě pro lidi na náměstí, padlo poděkování za regulaci svícení pouličními lampami, stravování ve školních jídelnách by potřebovalo zlepšení a chybí zábradlí u výstupu ze školy Zlatá stezka 387, Prachatice.

Studentská zastupitelstva, rady, parlamenty - je jedno jak se útvar nazývá - jsou prostředkem k zapojení mladých lidí do rozhodovacího procesu ve společnosti. Pomáhají rozvíjet dovednosti komunikace a spolupráce a dávají možnosti sdílet své názory a zkušenosti.

Tyto zkušenosti mohou vést ke vzniku různých iniciativ. Mohou motivovat mladé lidi k práci jako budoucí zastupitele. Jasně a nahlas upozorňují na zájmy, potřeby mladých lidí (žáků a studentů), zajímají se o věci veřejné. - Máme radost, že i na našich školách v Prachaticích jsou školní rady, zastupitelstva, parlamenty, kde se s žáky a studenty pracuje. Děkujeme všem, kdo se zapojil.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky