ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Světový den nemocniční farmacie v naší lékárně

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Ve středu 27. března oslavily nemocniční lékárny svůj historicky první světový den. Zapojila se do něj i lékárna naší Nemocnice Prachatice.

# Zelený čtvrtek 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Jakub Novotný, marketing Nemocnice Prachatice

Nemocniční lékárny, respektive nemocniční farmacie, se od té v běžných lékárnách v mnohém liší. Rozdíly jsou však patrné až při pohledu do zákulisí. Vyšší odbornost farmaceutů, širší sortiment, příprava individuálních léčivých přípravků kooperace s lékaři v nemocnici při podávání léčiv pacientům a mnoho dalších detailů odlišují nemocniční lékárny od těch běžných.

Nemocniční farmacie zahrnuje dva hlavní obory: nemocniční lékárenství a klinickou farmacii. Nemocniční lékárenství potřebuje farmaceutické pracovníky s vyšším stupněm specializačního vzdělání na rozdíl od praktických lékárníků. Lékárna nabízí širší sortiment léků a má více dodavatelů. Poskytuje lékárenskou péči jak veřejnosti, tak samotné nemocnici. Více se zde připravují individuálně připravované léčivé přípravky včetně náročných lékových forem jako jsou infuze cytostatik a podobně.

V rámci lékárny Nemocnice Prachatice máme zřízena tato odborná pracoviště: odborné pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků s obsahem cytotoxických látek, odborné pracoviště pro přípravu medicinálních plynů v rozsahu přípravy medicinálního vzduchu a odborné pracoviště pro poskytování lékových informací.

Samozřejmou součástí nemocničního lékárenství je spolupodílení se na farmakoekonomice nemocnice. Veškerý zisk z provozu lékárny zůstává nemocnici, která ho použije na zkvalitnění péče a zvýšení komfortu pacientů.

Samostatným oborem nemocniční farmacie je klinická farmacie. Klinický farmaceut spolupracuje se zdravotnickým personálem oddělení a ambulancí. Jeho úkolem je dohlížet na správnou medikaci pacientů s ohledem na jejich zdravotní stav (diagnózy, laboratorní vyšetření, tělesné a funkční parametry), kontrolovat případné interakce podávaných léčiv, jejich správnou dávku nebo způsob podání.

Klinický farmaceut poskytuje poradenství lékařům a sestrám také v oblasti správného zacházení s léčivy, správného podávání léčiv, jejich vzájemných inkompatibilit či nežádoucích účinků. Cílem jeho práce je minimalizovat riziko poškození pacienta nesprávným užíváním léků a optimalizovat medikaci zvlášť pro každého pacienta.

Jak je patrné, nemocniční lékárna není jen prodejna léčiv, ale především jde o zařízení lékárenské péče s odbornými pracovišti, poskytuje komplexní lékárenskou péči jak oddělením a ambulancím nemocnice, tak i pacientům a široké veřejnosti nebo privátním zdravotnickým zařízením.

Pro oddělení a ambulance nemocnice lékárna zajišťuje kompletní zásobování léky a zdravotnickým materiálem, připravuje dle jejich potřeb individuálně připravované léčivé přípravky a dezinfekční roztoky, připravuje infuzní roztoky cytostatik a provádí poradenskou a konzultační činnost.

Pro pacienty a další zákazníky provádí lékárna Nemocnice Prachatice výdej léčivých přípravků na recepty, výdej a prodej enterální výživy, zdravotnických prostředků, ortopedických, stomických a inkontinenčních pomůcek a také prodej doplňků výživy a léčebné kosmetiky, zdravotní obuvi atd.

Lékárna provádí a zajišťuje přípravu širokého spektra individuálně připravovaných léčivých přípravků, včetně sterilních lékových forem s antimikrobní přísadou. Součástí lékárenské péče pro veřejnost je i poskytování poradenské činnosti pod certifikací ČLnK v oblastech pomoc při odvykání kouření, řešení lékových problémů a poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou.

„Schopnost zajistit dostupnost valné většiny léčiv s omezenou dostupností jak pro nemocnici, tak i pro veřejnost, vysoká míra vzdělání farmaceutického personálu, jeho kvalitní profesní vystupování, citlivý přístup a snaha o uspokojení potřeb pacientů a vyřešení všech případných lékových problémů, to jsou naše priority a dovednosti, které nabízíme všem našim pacientům. V poslední době pociťujeme výrazný nárůst počtu individuálních příprav v laboratoři. Důvodem je mimo jiného i neochota některých veřejných lékáren zabývat se přípravou léčiv v laboratoři, a naopak ochota a snaha našich farmaceutických asistentek i tento druh zdravotnické péče, která je historicky spojena s lékárenstvím poskytnout,“ uvádí k rostoucímu trendu objemu práce i tržeb lékárny Miroslav Gros, vedoucí lékárník a dodává: „Za velkou přednost nemocniční lékárny bych označil minimální tlak zřizovatele na provádění generických záměn. Pokud to jde, zajistíme pacientům konkrétní léčivý přípravek, který požadují. Snažíme se vyřešit každý problém, který nastane, nenechat pacienta bez adekvátní léčby a zbytečně ho nutit obíhat všechny okolní nebo i vzdálené lékárny.“

V souvislosti s prvním Světovým dnem nemocniční farmacie pracovníci lékárny nabídli možnost podívat se do zákulisí lékárny svým kolegům z Nemocnice Prachatice a také medikům, kteří v nemocnici vykonávají své odborné stáže. Tato nabídka se setkala s velmi pozitivním ohlasem a zákulisí lékárny, kam se běžně lidé nemají možnost podívat tak navštívila řada zaměstnanců nemocnice i mediků.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky