ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Paraplíčkové děti zvládly hravě zápis nanečisto

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Příprava dětí předškolního věku na zápisy do základních škol byla v Paraplíčku letos hodně důkladná a rozložena do řady kroků.

# Úterý 26/3 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY – MŠ ČESKÁ

Marika Šmajclová, Jana Seberová a Martina Lišková

Předškolní děti z Paraplíčka v průběhu února a března navštívily všechny základní školy v Prachaticích, kde se seznámily nejenom s prostředím školy, ale také nahlédly do výuky a na vlastní kůži si vyzkoušely, jaké je to být školákem.

Paní učitelky ze základních škol si pro děti připravily úkoly, které se pokusily splnit ve spolupráci starších dětí. Předškolní děti byly velmi šikovné – splnily všechny zadané úkoly na výbornou. To je známkou dobré připravenosti. A to nás v Paraplíčku velmi těší. Je tedy čas se pomalu chystat do školy…

V pondělí 18. března proběhla v Paraplíčku schůzka rodičů se školní psycholožkou Leonou Tomanovou a se zástupci jednotlivých základních škol Prachatice. Rodiče tak měli možnost nahlédnout do světa povinné školní docházky z pohledu učitelů. Zástupci základních škol vysvětlili, co vše je potřeba mít k zápisu. Dále také rodiče pozvali na dny otevřených dveří do ZŠ.

Psycholožka vysvětlila i konkrétní oblasti školní zralosti dítěte, které by měly ovládat. Závěrem však bylo ubezpečení, že není potřeba děti stresovat, ba právě naopak motivace a psychická pohoda dítěte i rodiče je to nejdůležitější v průběhu příprav a při samotném zápisu do ZŠ. Poté byl prostor pro otázky či individuální rozhovor.

Následně 20. března se v Paraplíčku uskutečnil zápis nanečisto. Děti společně s rodiči si vyzkoušely různé výchovně vzdělávací činnosti vhodné pro školní připravenost dětí na vstup do základní školy. Nebylo to vůbec jednoduché. Děti zábavnou formou plnily různorodé úkoly na jednotlivých stanovištích a se vším si statečně poradily.

Na stanovištích se děti věnovaly různým činnostem – představily se a řekly o sobě důležité informace, přikreslily si na pomoc i svou kamarádku, tak aby postava měla všechny detaily, dále si zkusily zavázat tkaničku u bot, procvičily si počítání a pojmenovávání ovoce, zeleniny, rozlišovaly barvy a geometrické tvary.

Čekal na ně i pracovní list, kde si ověřily své zrakové vnímání, pohrály si s robotickou „včelkou“ blue-boot a zkusily si převyprávět pohádku podle časové posloupnosti… Na závěr se všechny děti ohodnotily, jaké z toho mají pocity a daly si kolíček na smajlíka.

Na statečné děti, které došly až do úplného konce (podařilo se to úplně všem), čekal diplom. A tak nezbývá jen dodat, že všechny Paraplíčkové děti jsou moc šikovné, zvládly jednotlivá stanoviště hravě s úsměvem a jsou skvěle připraveni na vstup do základní školy.

Věříme, že tato zábavná a vzdělávací akce představuje pro děti a rodiče skvělý způsob, jak zmenšit psychické napětí spojené s budoucím vstupem do základní školy. Přejeme našim předškoláčkům mnoho štěstí při skutečném zápisu a startu do světa školního dobrodružství!  

 

 

 

 

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky