ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Den s hasiči, policií a záchranáři začal evakuací

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Únor a zároveň druhé pololetí školního roku jsme zahájili na druhém stupni ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí cvičnou evakuací školy.

    

  

# Středa 7/2 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Erik Lorenc – ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí

Od poplašného volání Hoří se všem podařilo za dvě minuty a dvacet vteřin shromáždit na určeném a bezpečném místě v blízkosti školy. Cvičná evakuace byla zároveň úvodem do projektového dne s IZS, kdy v prostorách školy, v tělocvičně a na náměstí byla stanoviště integrovaných složek záchranného systému.

Ve škole bylo situováno stanoviště s odbornicí ze Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, kde jsme si zopakovali, popřípadě rozšířili zásady první pomoci v různých situacích, to vše i s praktickým přesahem. Některé z těchto informací se nám potom hodily při hře Kolo štěstí na stanovišti s Policií ČR. Každý, kdo si zatočil, dostal ke zpracování buď situaci, anebo otázku, na kterou bylo úkolem najít správnou odpověď. Na stejném místě jsme si mohli pomocí speciálních brýlí vyzkoušet stav intoxikace.

V prostorách předsálí tělocvičny jsme se následně seznámili s prací policejních psovodů a služebních psů. Přímo v tělocvičně měla svůj koutek dopravní a pořádková policie se svojí výbavou. Dostali jsme tak příležitost vyzkoušet si třeba neprůstřelnou vestu, pouta a ostatní pomůcky důležité k výkonu povolání policisty. Zároveň jsme byli poučeni v oblasti trestního práva a rizikového chování.

Celou akci pak doplnili hasiči s výjezdovým autem zaparkovaným před budovou prvního stupně. Výbavu vozu jsme si mohli prohlédnout zblízka a dostali prostor na všetečné otázky z hasičského prostředí. Všem zúčastněným složkám IZS děkujeme za příjemně strávené dopoledne se spoustou životně důležitých informací.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky