ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Nové knihy pro děti, interaktivní zeď a skřítek

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - To vše přinesl začátek letošního roku do strunkovické mateřské školy. Skřítek Vítek přitom naučil místní děti hodně o zdravé životosprávě!

    

  

# Pondělí 5/2 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Za MŠ a ZŠ Strunkovice nad Blanicí Kateřina Pešelová

Začátek roku je příslibem nových začátků, nápadů, inovací a nové energie. Ani v naší mateřské škole ve Strunkovicích nad Blanicí jsme nezaháleli a vzniká zde nová interaktivní zeď, plná inovativních a interaktivních prvků na procvičení jemné motoriky, zrakového vnímání, prostorové orientace i kreativity a myšlení - těšíme se na další aktivity.

Obohatili jsme také naší školkovou knihovnu o krásné nové knihy, rozvíjející kreativitu, nové možnosti ve vzdělávání dětí, pohádky a vzdělávací knihy pro děti. V lednu nás navštívila Linda Schaffarz, která nám v rámci vzdělávacího programu nazvaného Zdravé stravování přiblížila poutavým povídáním zdravou životosprávu.

Program byl připravený pro každou třídu zvlášť - děti si mohly ve skupinách sestavit svůj zdravý talíř z předem připravených obrázků. Povídali jsme si o zdravém pohybu, pitném režimu (pro děti bylo překvapením, jakou neplechou jsou bublinkové nápoje pro lidské tělo) a zdravých potravinách. Nejdůležitější především jsou mléčné výrobky bez přidaného průmyslového cukru, kvalitní ovoce a zelenina bez chemického ošetření.

Programem nás provázel Skřítek Vítek, který nám vyprávěl příběh o chlapci, který se nedobře stravoval, pil spoustu bublinkové limonády a vůbec se nechtěl hýbat, byl velmi vzteklý a nechoval se hezky ke svým rodičům a okolí. Jak to všechno dopadlo?

Zeptejte se našich školkových dětí, rády vám budou vyprávět a možná se i dozvíte, jak je důležité se k sobě chovat vlídně a s úctou a co pro sebe můžeme udělat, abychom byli zdraví. Děkujeme za milou návštěvu a cenné informace Lindě Schaffarz a jejímu skřítkovi.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky