ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Tři krále čekala i letos na Prachaticku štědrost

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Do Tříkrálové sbírky v prachatickém okrese se letos zapojily bezmála tři stovky koledníků a setkali se s přijetím, za které děkujeme.

    

  

# Pátek 26/1 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Text: Miriam Dohnalová, Charita Prachatice – Vimperk

Fotografie poskytla Lenka Hanžlová, Farnost Prachatice

Od Nového roku do 14. ledna jste se opět mohli na území Prachaticka a Vimperska setkat s koledníky. K některým z vás doputovali až domů a nade dveře vám napsali posvěcenou křídou K + M + B + 2024, což znamená: Nechť Kristus požehná tomuto domu (Christus mansionem benedicat).

Tato koleda je spojena s Tříkrálovou sbírkou, která každoročně pomáhá Charitě realizovat sociální služby a pomoc lidem v nouzi. Více o službách naší Charity najdete na webových stránkách ptv.charita.cz. Na Prachaticku zajišťovalo sbírku jednasedmdesát skupinek a celkem dvě stě třináct koledníků. Na Vimpersku zajišťovalo sbírku dvaadvacet skupinek a celkem sedmdesát devět koledníků.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2024 včetně online plateb činí 866 645 korun a bude věnován na podporu azylového Charitního domu svatého Dominika Savia pro matky s dětmi. Rovněž bude z výtěžku podpořena pečovatelská služba. Tato služba pomáhá seniorům nebo osobám se sníženou soběstačností.

Děkujeme vám za přijetí našich koledníků i za poskytnuté dary a přejeme do nového roku především pevné zdraví a krásná setkání s druhými lidmi.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky