ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Česká píseň opět zněla napříč naším regionem

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice má za sebou úspěšně každoroční vánoční maraton, který čítal hned čtrnáct vystoupení.

    

  

# Čtvrtek 4/1 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Sbormistryně České písně Prachatice Marcela Tomková

Tak jako každý rok, i v závěru loňského roku měl náš sbor naplánované tradiční adventní koncerty, ať už v Prachaticích, či v jejich blízkém nebo vzdálenějším okolí. Celkem jsme měli naplánováno na patnáct koncertů, z nichž se uskutečnilo nakonec čtrnáct. První adventní neděli panovala venku vskutku Ladovská zima a my jsme tradičně zavítali do Záblatí do kostela svatého Jana Křtitele.

Po koncertu jsme naším zpěvem doprovodili rozsvěcení vánočního stromu, a tak byl zahájen náš vánoční maraton. Následující neděli naše kroky vedly do kostela svaté Markéty ve Vitějovicích a poté tradičně do příjemně vyhřáté místní hospůdky na malé občerstvení. Následoval doslova prozpívaný týden, neboť nás každý den čekal jeden koncert.

V uplynulém roce nás oslovil dirigent a houslový virtuos Oldřich Vlček s jeho orchestrem Virtuosi di Praga, se kterým jsme navázali spolupráci v rámci výpomoci při provedení Rybovy České mše vánoční, a to ve Strakonicích a v Písku. Ačkoli Rybovka je v našem repertoáru téměř od počátku vzniku sboru, snad poprvé jsme ji zpívali spolu s dětským pěveckým sborem Voci Bianche z Březnice. Byla to pro nás opět další zajímavá, a především velice příjemná, zkušenost pod osobitou taktovkou jiného dirigenta.

Následovala Česká mše vánoční v Kamenném Újezdu s naší domovskou Pošumavskou komorní filharmonií pod taktovkou Karla Haymanna. Naším vánočním repertoárem jsme potěšili také posluchače doma v Prachaticích, kde jsme zazpívali na Velkém náměstí při Adventních podvečerech. Další naše spolupráce proběhla pod vedením dirigenta Jakuba Waldmanna, který řídí Písecký komorní orchestr. Společně jsme uvedli Rybovu mši v Protivíně.

Celý týden jsme završili při třetí adventní neděli dvojkoncertem, a to ve Strunkovicích nad Blanicí, kde jsme historicky poprvé zpívali v kostele svatého Dominika, a následně jsme se ohřáli v kinosálu ve Zdíkově, kde se k nám připojily děti ze ZUŠ Stachy se svým vánočním pásmem. Na závěr koncertu jsme si zazpívali i několik koled společně.

Následoval dvoudenní pěvecký odpočinek, a i když si různé zdravotní neduhy s našimi zpěváky pěkně pohrávaly (z počtu bezmála osmatřiceti aktivně zapsaných členů se nás na koncertech v průměru účastnilo kolem pětadvaceti zpěváků), rozjeli jsme se potěšit posluchače do Dubu, kde opět své pásmo koled předvedly děti z místní MŠ a ZŠ a vystoupili také klienti ze STROOM Dub.

Naposledy v loňském roce náš vánoční program zazněl 21. prosince ve Zbytinách, a to opět ve spolupráci s místní dětskou skupinou a základní školou. Jako každý rok připravily paní učitelky s dětmi krásný program. Celý koncert jsme opět završili společným zpíváním koled a jako bonus přišla vhod na zahřátí výborná polévka.

A pomalu se blížíme do cíle našeho pěveckého maratonu. Jak už jistě mnoho prachatických občanů ví, datum 22. prosince patří tradičně České mši vánoční v Národním domě v Prachaticích. Ani loni tomu nebylo jinak. Toto datum je tradiční právě tím, že se narodil zakladatel našeho Smíšeného pěveckého sboru Česká píseň, ale i Pošumavské komorní filharmonie, Josef Maidl, historicky první držitel Ceny města Prachatice, který by se letos dožil 101 let.

Cílovou páskou jsme se prozpívali spolu s Rybovou mší za doprovodu PKF pod taktovkou Karla Haymanna 28. prosince v kostele sv. Jakuba v Prachaticích, kde nám odměnou bylo nejen nádherné prostředí, ale i zaplněný kostel posluchači aplaudujícími ve stoje. V jediný moment nás všechny propojil společný zpěv koledy Narodil se Kristus Pán.

Jak bylo v úvodu zmíněno, odzpívali jsme čtrnáct koncertů… A protože se říká: Jak na Nový rok, tak po celý rok, v pondělí 1. ledna jsme přijali pozvání do německého Bischofsreutu, kde jsme krásnou Českou mší vánoční potěšili německé posluchače. Plným kostelem se linuly nádherné tóny naší české hudby a zpěvu, které byly odměněny nadšeným dlouhotrvajícím potleskem. Věříme tedy, že výše zmíněnému přísloví dostojíme i v letošním roce 2024, že ho společně prozpíváme a opět rozdáme trochu té radosti při společných setkáních s vámi, našimi příznivci.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem zpěvákům ze Smíšeného pěveckého sboru Česká píseň Prachatice, všem pěveckým a instrumentálním posilám (i těm nejmenším), za náročnou, ale myslím úspěšně zvládnutou vánoční šňůru a za to, že spolu můžeme tvořit pěknou muziku pro radost nás všech, ale také rodině, která mi pomáhá dělat to, co mám ráda a všem posluchačům za jejich přízeň.

Do nového roku všem přeji za sebe, ale i za celý sbor, ať se můžeme dál ve zdraví potkávat, a zároveň bych chtěla vyzvat všechny, kteří by rádi zpívali s námi, neváhejte a přijďte mezi nás. Věřím, že nás čeká krásný tvůrčí rok plný práce, setkávání při tradičních akcích, ale také přípravy na významné jubileum sboru v příštím roce, a to 40 let České písně na scéně.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky