ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Vzpomínání hasičských důchodců se vydařilo

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Poslední pátek v roce 2023 patřil ve vzorně připraveném sále KD Svojnice tradiční akci bývalých členů profesionálního sboru HZS Prachatice.

    

  

# Nový rok 2024 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Karel Pešek, Vitějovice

Posedět a zavzpomínat na společně strávené nedávné i již časově vzdálené doby v hasičském mundůru i současné dění sem dorazily více než tři desítky bývalých členů sboru a jejich rodinných příslušníků. Pořádání této velmi zdařilé akce s velice vřelou, až téměř rodinnou, atmosférou měli na svých bedrech zejména její organizátoři Stanislav Hazuka starší a Vladislav Ženíšek mladší.

Určitě nadstandardní rámec tohoto každoročního setkání ještě umocnil skvělý hudební doprovod dvou neúnavných mistrů harmoniky Vlastimila Nováka a Jiřího Študlara. Ti po celý večer všechny zúčastněné zásobovali desítkami jihočeských lidovek a mnoho bývalých členů cechu Svatého Floriana si s nimi rádo zanotovalo.

Úvod setkání však nejprve patřil předsedovi zmíněného sdružení Stanislavu Hazukovi staršímu, který mimo jiné také všechny, kdož na akci dorazili, vyzval k uctění památky bývalých hasičských kolegů, kteří nás bohužel v právě skončeném roce navždy opustili. Byli jimi Jan Hoidekr, Vlasta Jakšová a Jaroslav Kokeš.

Druhým, kdo se ujal v úvodu večera řečnického slova, byl emeritní ředitel HZS okresu Prachatice Ladislav Ženíšek. Při svém tradičně plamenném projevu vyjádřil poděkování všem zúčastněným a to zejména za jejich dlouholetou službu vlasti a také všem, jakož i celému současnému hasičstvu, popřál do následujícího období mnoho zdaru. Jak pro něho bylo, jakožto pro správného velitele vždy typické, s každým, kdo se zúčastnil, samozřejmě rád popovídal o tom, jak jde život.

Vedle spousty dobrého jídla a pití byla na akci jistě dalším výrazným zpestřením i bohatá tombola, kterou si zajistili sami účastníci setkání. Po velice zdařilém průběhu celé akce, která se nesla v přátelském a svátečním duchu se pak zase postupně během noci rozjížděli všichni její aktéři do svých blíže či vzdálených domovů celého Prachaticka s vědomím, že se za rok určitě zase rádi setkají.

A tak popřejme nejen jim, ale i všem ostatním obyvatelům našeho šumavského okresu do nového roku zejména pevného zdraví, hodně štěstí a osobní spokojenosti a celé hasičské obci pak zvláště co nejméně nepříjemných událostí ohrožujících životy lidí. 

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky