ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Na Prachaticku opět začíná Tříkrálová sbírka

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Dovolujeme si informovat veřejnost, že ve dnech od 1. do 14. ledna bude Charita Prachatice - Vimperk zajišťovat stejně jako každý rok Tříkrálovou sbírku.

    

  

# Sobota 30/12 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Charita Prachatice - Vimperk

Skupinky koledníků budou opět obcházet domovy ve městech i v malých obcích a přinášet požehnání. Každý, kdo přivítá koledníky, bude obdarován drobným dárkem a králové napíší posvěcenou křídou na dveře K+M+B: Kristus požehná tomuto domu (Christus mansionem benedicat).

Výtěžek sbírky bude věnován na podporu azylového Charitního domu sv. Dominka Savia pro matky s dětmi, který je určen pro matky, které ztratily bydlení. Z výtěžku také podpoříme pečovatelskou službu nákupem automobilu. Pečovatelská služba je určená seniorům nebo osobám se sníženou soběstačností.

Děkujeme předem všem za přijetí našich koledníků a za poskytnuté dary, přejeme všem lidem štěstí a pevné zdraví v roce 2024 - Miriam Dohnalová, koordinátorka sbírky, Charita Prachatice - Vimperk

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky