ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Netoličtí vrabčáci rozsvítili Vánoce hudbou

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Vánoce v Netolicích ožily hudbou, když dětský pěvecký sbor Netoličtí vrabčáci vystoupil na řadě koncertů s koledami i populárními skladbami.

    

  

# Čtvrtek 28/12 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY: František Jakub Sklář

Dvě vystoupení byla věnována seniorům, první z nich proběhlo v sále Základní umělecké školy v Netolicích a druhé v Domově pro seniory Pohoda, dále zpívali i na školních adventních trzích. Skvělého ohlasu se dostalo akci Česko zpívá koledy, při které se náměstí po celém Česku rozezněla vánočními koledami. Netoličtí si mohli své koledy zazpívat s Vrabčáky.

Vrcholem jejich vánočního vystupování byl pak hlavní vánoční koncert, na kterém vystoupily i Berušky a překvapení přineslo malé hudební uskupení, složené z bývalých i současných zpěváků. Největší díky patří Netolickým vrabčákům pod vedením Petry Sklářové, Beruškám pod vedením Gabriely Turkové, oběma sbormistryním, vyšlým Vrabčákům za jejich vystoupení a Petru Zíkovi, řediteli ZUŠ Netolice, za poskytnutí prostor a jeho nástrojový doprovod. Za fotografie děkujeme panu Ivanu Janotovi, Karolíně Tuháčkové a Radku Zíkovi.

DPS Pohoda Netolice, Berušky, Netoličtí vrabčáci a jejich sbormistryně.

Berušky s paní učitelkou Gabrielou Turkovou v DPS Pohoda.

Netoličtí vrabčáci s paní učitelkou Petrou Sklářovou v DPS Pohoda.

Česko zpívá koledy - Vrabčáci zpívali na náměstí v Netolicích.

Na netolické náměstí si přišla se sborem zazpívat více než stovka lidí.

Vrabčáci vystoupili také na školních adventních trzích v zahradě ZŠ Netolice.

Berušky s paní učitelkou Gabrielou Turkovou na koncertě v ZUŠ Netolice.

Netoličtí vrabčáci na svém hlavním vánočním koncertě v ZUŠ Netolice.

Malé hudební uskupení současných i bývalých Vrabčáků.

Na závěr každého koncertu vždy společně zpíváme koledy i s publikem.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky