ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Co vše přinesl adventní čas do MŠ Krumlovská?

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Nebylo toho málo. Nejprve to byla příprava na to, aby vánoční sladkosti nezkazily dětem zuby, nechyběly besídky a také mikulášská nadílka.

    

  

# Pátek 23/12 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Za MŠ Krumlovská Klára Černá, Lenka Prášková

Ještě než začal adventní čas, stačili jsme si v naší mateřské škole procvičit správnou techniku čištění zubů s milou dentální hygienistkou Terezkou. A tak už všichni víme, jak máme vyhnat všechny zoubkové kazy. Adventní čas spojený s mlsáním, cukrovím a ostatními radostmi tak mohl začít.

Jako každý rok se děti těšily, i když některé s obavami, zda do školky přijde čert, Mikuláš a anděl. V úterý 5. prosince děti od rána napínaly uši, zda uslyší cinkání Mikulášovy berle, andělské šumění křídel nebo klapot čertích kopyt… No a jak to dopadlo? Mikuláš přišel s celou svojí družinou a z Knihy pochval a hříchů věděl o dětech úplně všechno.

Čert si chtěl sice trochu zazlobit, ale zjihnul hned, jak mu děti zazpívaly čertí písničku a dokonce si s nimi i zatancoval. A protože tím nastala chvíle, kdy jsou mávnutím kouzelného proutku v naší mateřské škole samé hodné děti, které nikdy nezazlobí, dostaly od Mikuláše sladkou odměnu.

Další slavnostní dopoledne jsme prožili na krásném vánočním koncertě v ZUŠ, kde děti poznávaly různé hudební nástroje a společně jsme si všichni zazpívali koledy. Jako každým rokem pak nechyběly ani letos tradiční vánoční besídky pro rodiče, na které se děti už moc těšily. Pochlubí se přeci tím, co se naučily, a to nejen rodičům, ale i prarodičům. Společně s paní učitelkami si připravily vánoční pásmo písniček, básniček, pohádek i tanečků a nechyběla ani vánoční tvořivá dílna s rodiči.

Jak se hlídá Ježíšek? Zo jsme se dozvěděli v pondělním divadelním představení v městském divadle a hned den nato jsme přivítali budoucí paní učitelky ze střední pedagogické školy, které si pro děti připravily výrobu a zdobení perníčků a pohádku O sněhulákovi. Nechyběly vánoční koledy a teď už opravdu počítáme den za dnem do příchodu ježíška…

Přejeme všem příjemné a požehnané Vánoce, mnoho pěkných chvil a zážitků a - radujme se jako děti!

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky