ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Z Prachatic až do míst, ze kterých stále mrazí…

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - S KreBulem nedávno vyrazila z Prachatic padesátka zájemců do bývalého koncentračního tábora Mauthausen a také na stezku lidských práv.

    

  

# Čtvrtek 7/12 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Za KreBul Zdeněk Krejsa a Jiří Gabriel Kalima

V rámci projektu Vzpomínka pro lidskost připravili pracovníci prachatické neziskové organizace KreBul nedávno také poznávací cestu do Mauthausenu. Cílem byl památník bývalého koncentračního tábora a stezka lidských práv. KreBul přizval k této cestě i studenty Gymnázia Prachatice a také širokou veřejnost.

Místa v autobuse se rychle plnila a do Mauthausenu vyrazila nakonec padesátka návštěvníků. Jedna skupina zamířila hned do památníku bývalého koncentračního tábora, kde se nás ujala průvodkyně, aby nám řekla základní informace a provedla nás tímto místem.

Druhá skupina mezitím vyrazila s lektorem a autorem metodiky pro lektory Jakubem Imberou z KreBulu na stezku lidských práv. Ta začíná jednu svou část symbolicky na vlakovém nádraží v Mauthausenu, odkud vycházeli i vězni po příjezdu. Cestou stezka nabízí řadu zastavení, která připomínají nejen historický kontext, ale též osobnosti, které jsou spjaty s lidskými právy.

Tato část pak končí v bývalém lomu, kde vězni vykonávali velmi náročnou fyzickou práci a řada z nich zde bohužel nalezla smrt. A to jak vysílením nebo na pověstných schodech smrti, anebo jen tak pro zábavu dozorců. Cestou účastníci diskutovali o lidských právech, o historii tohoto místa i si vyzkoušeli některé z připravených aktivit.

Překvapil nás zájmem studentů i veřejnosti, protože zaznělo mnoho zajímavých dotazů, které zodpověděli průvodci nebo organizátoři. Pro studenty nebyl překážkou ani anglický jazyk, ve kterém prohlídka probíhala. Veřejnosti s překladem pomohla Beata Rückschloss Nemcová, která přijela až z Banské Štiavnice, aby nám povyprávěla o jejích aktivitách, směřujících k připomínání příběhů židovského obyvatelstva a hřbitova právě ve Štiavnici.

Tuto poznávací cestu jsme v KreBulu připravili v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost, který byl finančně podpořen z prostředků Jihočeského kraje a Nadačního fondu obětem holokaustu. Cesta navázala na naše celoroční aktivity věnující už šestnáct let se multikultuře a holokaustu.

Rádi bych poděkovali všem účastníkům za důstojný průběh cesty, za řadu zajímavých dotazů i přesvědčení organizátorů v tom, že je neustále potřeba si tyto události připomínat, navštěvovat konkrétní místa, sdílet konkrétní příběhy. Děkuji také kolegům za skvělé organizační zvládnutí celého dne, od průvodcování, tlumočení až po focení.

A připojujeme také osobní pohled jednoho z účastníků – studenta Stanislava Vomáčky z prachatické střední pedagogické školy:

Jako parta z „Pedárny” (z většiny tvořena žáky 3. B) jsme vyrazili společně s organizací KreBul a Gymnáziem Prachatice na exkurzi do koncentračního tábora Mauthausen. Já osobně už jsem jednou podobnou exkurzi absolvoval, tudíž to pro mě nebylo tak šokující. Přesto jsem odcházel s velmi úzkostnými pocity z toho, jak nelidské zacházení bylo použito proti vězňům.

Naše skupina začínala přímo v památníku, kde nás čekalo úvodní povídání v angličtině se slovenskou překladatelkou. Předala nám informace o tom, jak byl vůbec tábor vybudován a jakou měl původní rozlohu. Následně jsme procházeli kolem tehdejšího nacistického fotbalového hřiště pro vojáky SS a kolem pomníků padlých v koncentračním táboře. - Tady už na vás atmosféra začíná doléhat. Neskutečně emotivně nabité místo. Sevřený žaludek po celou dobu exkurze.

Poté jsme vešli branou přímo dovnitř do koncentračního tábora a mohli jsme navštívit vše od baráků pro vězně až po pitevnu nebo plynové komory. Koncentrační tábor je dnes z velké části pietním místem, a proto je o to více vidět, jakou sílu toto místo má, kolik bolesti muselo být prožito za těmito zdmi. Spousta jmen zemřelých a mnoho fotografií.

Jen těžce se mi přenáší zážitek z takového místa, přesto si myslím, že je naprosto důležité, aby každý alespoň jednou takové místo navštívil. Čím více se budou tyto události připomínat, tím vzdělanější naše generace bude a nebudou se tyto situace opakovat.

Po kompletní prohlídce tábora, ze kterého vám doznívají zážitky ještě dlouho, jsme vyrazili na stezku lidských práv, kde jsme se dozvěděli ještě víc informací týkajících se situace tehdejší doby, ale také i to, jak se pro lidská práva bojuje v současnosti. Toto téma je tak obsáhlé, že jeden krátký článek nemůže vystihnout, jaký zážitek toto byl, proto jej výrazně každému alespoň jednou doporučuji a za skupinu musím říct, že to bylo rozhodně obohacující.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky