ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Mladé lidi z Šumavy a Bavorska spojila kultura

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Studenty z Vimperka a Waldkirchenu po čtyřech letech opět propojilo divadlo, vernisáž, výstava, hudební vystoupení a křest knihy.

    

  

# Čtvrtek 23/11 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Jaromír Starý

Ještě nikdy v novověké historii vztahů České republiky a Německa nebyly vztahy našich zemí na tak dobré úrovni, jako nyní. To ostatně zrcadlila i velmi úspěšná a prospěšná společná kulturní akce partnerských škol ve Vimperku a Waldkirchenu - o to významnější, že se konala po více jak čtyřleté vynucené pandemické přestávce.

Ve čtvrtek 16. listopadu se v kulturním domě ve Waldkirchenu – HNKKJ - uskutečnila velmi pestrá a inspirující mezinárodní akce. Jednalo se o společný vícevrstvý kulturní projekt tří škol. Z Vimperka Nerudovky (SŠ a ZŠ) a ZUŠ a z Bavorska byla v projektu zapojena partnerská škola Berufliches Schulzentrum Waldkirchen.

Jedním z hlavních účastníků byla také studentka UNI Plzeň, Simona Schmiedhuberová, která se na akci podílela výstavou svých knižních ilustrací v kulturním domě ve Waldkirchenu. Projekt se opíral o dvě knihy Jaromíra Starého Vlakové příhody/Zuggeschichten a Pestrý život/Buntes Leben (německá a česká verze). Jeho součástí bylo společné divadlo, vernisáž, výstava, hudební vystoupení a křest knihy.

Žáci obou škol nastudovali společné divadelní představení. Jednalo se o tři povídky z knihy Vlakové příhody/Zuggeschichten. Této úlohy se skvěle zhostilo asi dvacet německých studentek maturitní třídy oboru Sociální práce (budoucích soc. pracovnic, vychovatelek, učitelek MŠ), čtyři žáci SŠ a jedna žákyně ZUŠ Vimperk. Od nás z Čech byli ti odvážní herci: Jan Krejsa, Antonín Muchl, Tomáš Kasal, Filip Svárovský a Ester Poláková. Zpívala také Alena Zádková.

Projektový den měl tento průběh: V osm hodin ráno, po seznámení se aktérů představení formou „skupinky“ následovala společná divadelní zkouška v němčině. Předcházela jí řada zkoušek odděleně v Německu a v Čechách. Po jedenácté hodině pak již byla zahájena vlastní akce, a to proslovy Jaromíra Starého, Simony Schmiedhuberové a řediteky BS Waldkirchen paní Engleder.

Po každém proslovu následovala píseň, česky – Kdyby byl Bavorov, německy Über den Wolken a společně anglicky gospel Knocking on heavens door. Při české písni z Prachaticka, jsme si uvědomili blízkost našich škol, německá píseň zase inspirovala touhou překročit hranice a při gospelu jsme vzpomněli na oběti obou válek, na Ukrajině a v Izraeli. Od dvanácti do jedné hodiny následovala vernisáž ilustrací Simony Schmiedhuberové z již zmíněných dvou knížek a od jedné do dvou hodin divadelní představení.

Smysl první povídky Proč ne/Warum nicht spočíval v uvědomění si toho, že i to zlé je někdy možné přeměnit v dobré, v druhé povídce Proč ne/Wie es kommt se jednalo o konfrontaci dvou rozdílných životních stylů dnešních mladých dívek a při třetí povídce Svatební cesta/Die Hochzeitsreise jsme si připomněli nedávnou neblahou pandemickou dobu, kdy nebylo možno nic předem naplánovat. Ostatně ani dnes nevíme, co nás vlastně čeká.
Není jistě lepší cesta ke sblížení národů než prostřednictvím seznamování se mladých lidí. Společné hraní divadla a zpívání k tomu dali skvělou příležitost. Bylo by pěkné, kdyby i po návratu našich žáků do Čech dále rozkvétala nově navázaná přátelství.

Z akce bylo natočeno video, které bude v prosinci 2023 k shlédnutí na youtube pod názvem Kulturní projekt/Kulturprojekt Waldkirchen. Je také možno kdykoliv navštívit výstavu ilustrací v kulturním domě ve Waldkirchenu. Obě zmíněné knihy jsou k objednání na www.kniznieshop.cz.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky