ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Nováčci na Nerudovce prošli úspěšně adaptací

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Na začátku nového školního roku absolvovaly všechny čtyři nově nastupující ročníky na naší škole Nerudovce úspěšně adaptační kurzy.

    

  

# Pondělí 13/11 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Martina Slámová, školní metodik prevence, Nerudovka

XProgram připravila školní metodička prevence a všech aktivit se zúčastnili rovněž třídní učitelé zapojených tříd (ME 1, T 1, OZS 1 a SUSZP 1). Cílem bylo poskytnout všem pedagogům informace o stávající úrovni mezilidských vztahů ve třídách, zjistit očekávání žáků a podpořit motivaci ke studiu.

V návaznosti na ně jsme z finančních prostředků poskytnutých městem Vimperk realizovali pět tříhodinových bloků preventivních aktivit. Ve třech třídách bylo vybráno téma Agresivita a šikana, jedna třída absolvovala téma Návykové látky a jedna třída téma Sexualita. Programy proběhly pod vedením zkušených lektorů spolků Do světa Strakonice, kteří program připravili na míru každé třídě.

Programy proběhly v následujících termínech:
24. 10. – dva souběžné programy pro žáky 1. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů a pro žáky 2. ročníku oborů Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Strojník silničních strojů.
2. 11. – opět dva souběžné programy určené žákům 2. ročníku oborů Stravovací a ubytovací služby a Opravářské práce a 2. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů.

3. 11. - žáci 2. ročníku oboru Zedník a Instalatér.
Zúčastněným žákům se program líbil a domnívám se, že jim přinesl mnoho podnětů do dalšího života.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky