ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory slaví

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory oslaví i v Prachaticích dvacet let své existence. Chystá proto i oslavu v sále Staré radnice.

    

  

# Úterý 17/10 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Hana Vlasáková, Vedoucí pracoviště Prachatice

Ředitelka Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory

Když je člověku dvacet, má za sebou dětství, pubertu, střední školu a nejspíš vykračuje do světa s nadějí, že v něm uspěje, ale zkušeností s praktickým životem má ve většině případů pramálo. Když je firmě nebo organizaci dvacet let, a ještě se jí daří, tak už to něco znamená. Prošla si hledáním nejlepších cest a způsobů, jak obstát v konkurenci, jak se vypořádat s finančním zajištěním, ale hlavně – poskytnout to, pro co byla stvořena – co nejlepší službu.

V případě Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (JCZPS) bylo hlavní vizí a motorem úsilí pomoci klientům, kteří se kvůli svému hendikepu potýkají s životem mnohem složitěji než zdraví lidé. Jako u obdobných organizací je snaha o pevnou pozici okořeněna postavením „neziskovky“. Takže být a zůstat stabilní i přes zemětřesení změn, která v našem státě probíhala, probíhají, a stejně jako v jiných zemích, probíhat budou, je o to těžší. Naštěstí služba nerovná se logo nebo kancelář, ale hlavně lidé, kteří v ní pracují. A když už mluvíme o dvaceti uplynulých letech, všichni, jež prošli Jihočeským centrem, byli dozajista ti praví, protože jinak by se takhle kulaté „narozeniny“ slavit nemohly.

A tak, vrátíme-li se do roku 2003 – 1. ledna, přebírá občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s. (CZP) od Sdružení zdravotně postižených České republiky odborná pracoviště a zavazuje se pokračovat v činnosti a zajišťovat služby pro zdravotně postižené občany, a to na sedmi místech (v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře).

Poskytuje se zde poradenství jak základní, tak odborné, půjčují se kompenzační pomůcky, pořádají akce, ve strakonické pobočce funguje i osobní asistence. A přichází další kosmetické úpravy – v roce 2013 se z občanského sdružení stává obecně prospěšná společnost a právním nástupcem CZP je Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. a tím se také rozšiřuje spolu s názvem i cílová skupina, a to právě o uživatele seniorského věku.

Na dobu dvou let přibylo ještě pracoviště ve Vlachově Březí. V roce 2014 byl otevřen Prachatický dobročinný obchůdek jako doplňková činnost. Přežil i koronavirovou dobu s jejími omezeními, a i nyní stále pomáhá koloběhu ošacení, hraček, nádobí a dalších drobností do domácnosti, aby byla podpořena ekologická snaha o neplýtvání a zároveň dostupnost finančně slabším obyvatelům. Zmíněné období zasáhlo do života všem lidem, službám, podnikům…

Těžko pracovat a pomáhat, když je zapovězeno přímé setkání. Ale kontaktovat se dalo naštěstí i telefonicky a e-mailem a po obnovení provozu jsme i s rouškami dokázali fungovat docela dobře. Samozřejmě, že jsme uvítali, když se vše dostalo do běžných kolejí.

Ohlédnout se tedy není vůbec špatné. Alespoň si člověk uvědomí, že linky naší práce nejsou jen černo bílé, že i horší časy jednou skončí, a každý úspěch popožene a dodá sílu a elán. Zkrátka život se vším všudy. Nejdůležitější v něm jsou ale lidé. Ať už ti, se kterými společně pracujeme nebo ti, kterým pomáháme.

Takže důvod k malé oslavě určitě máme. Uskuteční se 23. 10. 2023 od 14.00 v sále Staré radnice v Prachaticích. Rádi bychom při ní poděkovali bývalým pracovníkům, našim donátorům, podporovatelům i zástupcům organizací, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Budou zde také vystaveny kompenzační pomůcky a program zpestří vystoupení klientů sociální služby STROOM DUB o. p. s. a pěvecké vystoupení Máji Růžičkové.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky