ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Desítky dobrovolníků cvičily na velké povodně

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Oblastní spolky Českého červeného kříže z Prachatic a Českého Krumlova nedávno připravily na Zadově důležité cvičení svých dobrovolníků.

    

  

# Pátek 6/10 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Za pořádající oblastní spolky ČČK Prachatice a Český Krumlov

Zuzana Pelikánová a Petr Smetana

Foto: Ondřej Hadaš, Oblastní spolek ČČK Hodonín

Český červený kříž je organizací s celorepublikovou působností, která při mimořádných událostech využívá velké množství dobrovolníků z různých oblastí, různých znalostí a schopností, k plnění různých úkolů při řešení mimořádných událostí.

Často však v různých oblastech využívají různé nástroje komunikace a sdílení informací, na které jsou léta zvyklí. Novinky někdo využívat nechce, někdo se jich obává, jiný o nich jen neví. Abychom ale co nejlépe fungovali, chceme posunout osvědčené postupy používání těchto nástrojů do oblasti neziskových organizací a naučit dobrovolníky používat je v reálných situacích při řešení různých krizových scénářů.

Proto jsme pro téměř čtyřicet dobrovolných členů ČČK uspořádali terénní cvičení na šumavském Zadově. Námětem byly bleskové povodně, které zasáhly padesát objektů. Úkolem cvičících bylo v roli krizového štábu ČČK a terénních týmů zajistit kompletní monitoring zasažené oblasti, rychlé předávání informací na štáb a distribuci humanitární pomoci.

Důležité bylo správné a včasné předávání informací pracovníkům v terénu a práce s daty v krizovém štábu, zkoušeli jsme nástroje využitelné pro řízení dobrovolníků včetně aplikace HUT vyvinuté právě členy Českého červeného kříže pro potřeby mimořádných událostí.

Zkušenosti si však nenecháváme pro sebe, a proto jsme na cvičení přivítali i kolegy z oblastních spolků ČČK České Budějovice, Jindřichův Hradec, Ostrava, Hodonín, Plzeň a Praha 7. Projekt Red Cross Digital - digitální kompetence dobrovolníků a jejich řízení podpořila Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 


 
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky