ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Den Alzheimerovy choroby v Prachaticích

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - V Domově Matky Vojtěchy jsme si připomněli Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, který každoročně připadá na 21. září.

    

  

# Pondělí 18/9 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Eva Jungvirtová, Hospic sv. Jana N. Neumanna

Ve dnech 13. a 14. září jsme u příležitosti mezinárodního dne Alzheimerovy choroby pořádali přednáškové dny. Akce byla koncipována jako osvětová a vzdělávací. Účastnili se jí naši zaměstnanci, rodiny pacientů i veřejnost. První přednáškový den byl zaměřen na uplatňování principů metody Montessori v péči o seniory.

Návštěvníky přednášky čekal osmihodinový seminář pod vedením lektorky Jarky Švarcbachové z centra Seňorina. Metody, se kterými posluchače seznámila, se využívají v péči o osoby s demencí a Alzheimerovou nemocí. Díky těmto metodám má člověk stále šanci na respekt a zapojení do běžných činností v rámci rodiny a komunity. Znovu může získat pocit sounáležitosti, užitečnosti a sebevědomí.

Hlavní myšlenkou bylo uvědomění si, že čas má svou cenu a málokdo má trpělivost nechat zpomaleného seniora dělat běžné činnosti. Pokud se, díky vysvětlovaným metodám podaří, že senior s demencí může procvičovat to, co ještě umí, jeho dovednosti zůstanou zachovány mnohem déle. Takový člověk se cítí užitečný, protože se mohl zapojit a měl podíl na společném díle. Přednáška se setkala s velkým ohlasem a naše pečovatelky některé metody jistě uplatní i v praxi.

Následující den nás již čekala konference, kterou zahájil pan ředitel Robert Huneš a připomněl, jak je péče o osoby s demencí důležitá, jaká přináší úskalí, ale zároveň jak často i drobná zpětná vazba od těchto lidí může povzbudit pečující personál.
Toto potvrdila i první přednášející Karolína Puttová, která nám představila metodu Namaste Care. Principy metody jsou laskavost, zpomalení a dotyk a jejich začlenění do každodenního fungování v zařízení, ale i možnost tuto metodu uplatnit u pečujících v domácím prostředí.

Dalším bodem byla debata k předchozí přednášce o Montessori principech a blok uzavírala Dana Davidová, které podpořila naše pečující přednáškou o psychohygieně a opět jsme si potvrdili, že pečující osoba musí v první řadě pečovat sama o sebe.

Akce potvrzuje, že i člověk, který je postižen demencí či Alzheimerovou chorobou je stále cenný, i když je často pro své okolí a rodinu jiný a mnohdy těžko pochopitelný. Tyto přednášky nám ukázaly cestu, jak najít větší trpělivost, pochopení, jiný úhel pohledu a jak zlepšit naše vztahy k těmto lidem a celou situaci lépe zvládnout.

Akce byla podpořena Městem Prachatice, Jihočeským krajem a Ministerstvem zdravotnictví.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky