ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Závěr další plavební sezóny prozářilo slunce

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - V sobotu skončila šestadvacátá novodobá plavební sezóna na Schwarzenberském plavebním kanálu. A skončila radostí plnou slavností.

    

  

# Úterý 5/9 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Hynek Hladík, plavební ředitel

Slavnost uzavírající letošní plavební sezónu si vzala v sobotu 2. září za úkol připomenout nejen někdejší těžkou práci plavců z Prácheňského kraje, ale také večery, během kterých se v minulosti u kanálu hrálo, zpívalo, ba i tancovalo. Na můstek přes Schwarzenberský plavební kanál v těsné blízkosti česko-rakouských hranic proto nastupoval jako první Libín-S Prachatice, ale opodál ladili jeho hosté z Českého Krumlova - Krumlovská dudácká kapela.

Oba soubory se na mostku vystřídaly několikrát, občas se kapely spojily a hrály improvizovaně spolu. Občas se tancovalo i když hráli Krumlovští, na můstku taky tancovaly česko-slovenský a česko-rakouský pár. Když pak Libíňáci předvedli taneční pásmo Plavci, bylo skoro jasné, že se blíží plavení dříví.

Zazněla proto připomínka historie Schwarzenberského plavebního kanálu. Po chvíli, možná to byla čtvrthodinka, na můstku stála děvčata ze souboru Libín-S Prachatice, mezi nimi Vašek s plavebním věncem. Byli připraveni k předání plavebního věnce plavebnímu řediteli.
Jana přinesla štamprdlátka na přípitek k oslavě 26. novodobé plavební sezóny a připili si tanečníci, muzikanti obou souborů, plavci i zástupce lesníků. Plavební věnec je také symbolem spolupráce Čechů a Rakušanů na hranicemi překračujícím Schwarzenberským plavebním kanálu.

A pak nastal čas na plavební rozkaz a zapojení mladých plavců. V celé Evropské unii je sice zakázaná dětská práce! U nás, u Schwarzenberského plavebního kanálu je však dětská práce žádoucí. A tak zaznělo: "Děti, do práce, běžte vhazovat dříví!"

Za chvíli na rakouské straně polena za velkého šplouchání létala do vody. Klidná voda začala proudit, polena se vydala pomalu směrem ke hranicím. Po cestě ke hranicím hráli rakouští trubači fanfáry. Když se přiblížila k můstku - tomu, co sloužil jako pódium - Vašek s Karlem z Libínu-S položili na hladinu kanálu plavební věnec, aby plul před plavenými poleny. Po břehu vedle něj šla dudačka Zlata a k ní se přidali i další krumlovští muzikanti.

Před ústím náhonu do kanálu od potoka Ježová/Iglbach plavební věnec i polena šla z vody. Právě vytahování dřeva z vody bývala ta nejtěžší práce. Na můstku si tanečníci ze souboru Libín-S Prachatice objednali Doudlebskou polku. A pozvali do tance i diváky. Mezi nimi mne zaujal jeden z plavců s dřeváky na nohou a šlo mu to. Na rozloučenou pak zatancovali Libíňáci tanec V Prachaticích.

Šestadvacátá novodobá plavební sezóna tím skončila, takže ať žije 27. novodobá sezóna v roce 2024! Na české straně pak proběhl ještě malý ceremoniál. Plavební ředitel poklepáním loveckým tesákem na rameno pasoval celkem jedenáct nových plaveckých učňů: Samuela a Sáru z Horní Plané, Julii, Katharinu a Sebastiana z Rohbachu, Petra z Českého Krumlova, Štěpána, Johanu a Petra z Českých Budějovic, Aurelii z Lince a Antona z Waldingu.

Pasování dosvědčuje diplom plavebního učně, navíc noví plavečtí učni z Čech i z Rakouska dostali taky učebnice plaveckého učně v češtině či němčině a drobné suvenýry od Víta ze Správy toků oblast povodí Vltavy státního podniku Lesy České republiky. Za krásného slunečného počasí doznívala slavnost závěru 26. novodobé plavební sezóny, povídalo se, jedlo se, pilo se.

Slavnost zakončení plavební sezóny byla součástí hranice překračujícího projektu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu i projektu Schwarzenberský plavební kanál - předání znalostí nové generaci. Za oběma projekty stojí zapsaný spolek Libín-S Prachatice.  

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky