ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Pěvecký sbor jihočeských učitelek oslavuje

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Pěvecký sbor jihočeských učitelek dovršuje letos šedesát let své aktivní činnosti. Byl založen v roce 1963 na Střední pedagogické škole v Prachaticích.

    

  

# Pondělí 4/9 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Marie Švehlová, Jana Pártlová, Alena Váchová, členky PSJU

Založen byl profesorem Theodorem Pártlem, který říkával: „Všechno opravdové je prosté a silné – příroda, umění i člověk.

Střední pedagogická škola v Prachaticích vlastně dala sboru název, neboť jedním z hlavních studijních oborů zde bylo učitelství pro mateřské školy. Kromě studentek v něm vždy zpívala i řada absolventek školy, tedy učitelek mateřských i vyšších stupňů škol. Od roku 1993 působí již jako sbor smíšený při Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích.

Díky osobnosti pana Theodora Pártla a kladení důrazu na prostý a přirozený, avšak maximálně kultivovaný hlasový projev, se PSJU vypracoval mezi přední amatérská tělesa. V tvorbě a charakteru sboru se po celá léta odráží sbormistrův hluboký vztah k jihočeské krajině, k české poezii, přírodě i hudbě a také jeho důslednost, preciznost, neokázalost a pokora ke všemu lidskému konání. Pro sbor je typický propracovaný souzvuk a vyrovnané hlasy – výrazná znělá pianissima a měkce nasazená krytá fortissima.

Po odchodu sbormistra Theodora Pártla do hudebního nebe (2020) působí jako současná sbormistryně PSJU prof. Anna Voříšková, která již od roku 2013 u dirigentského pultu s prof. Pártlem úzce spolupracovala. I za jejího vedení si sbor zachovává svůj svérázný projev s důrazem na procítěnost hudebního díla, barevnost jednotlivých hlasů, plánovanou jemnou dynamiku a souznění obsahu skladby a zpěvu.

Snímky jsou z koncertu sboru na zámku Kratochvíle v roce 2019. Foto: Zdeněk Přibyl

PSJU uskutečnil nespočet koncertů po celé naší vlasti, ale i v evropských státech (např. Anglie, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko). Na festivalech získával vždy přední ocenění, z nichž k nejvýznamnějším patřilo udělení 1. ceny a absolutní vítězství na Internationaal koorfestivalu v Haagu již v roce 1975. Během své činnosti uskutečnil sbor řadu rozhlasových a televizních záznamů a přímých přenosů, natočil LP desku a tři CD. Sbormistr Theodor Pártl získal několik sbormistrovských ocenění, např. Cenu Ferdinanda Vacha, Uměleckou cenu Fr. Chodury, Cenu Bedřicha Smetany a v roce 2018 Stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR.

Široký repertoár sboru tvoří úpravy lidových písní a spirituálů i náročné polyfonní skladby s duchovní i světskou tématikou od klasiků sborové tvorby až po autory současné (W. A. Mozart, B. Smetana, A. Dvořák, B. Martinů, P. Eben, O. Gjejlo aj.). Řada autorů své skladby pěveckému sboru věnovala, např. Zd. Lukáš, Fr. Chodura, J. Hanuš a další.

Od počátku spolupracuje PSJU s profesionálními umělci. K jeho historii neodmyslitelně patří Mistr Eduard Haken, s nímž uskutečnil 68 společných koncertů. Trvalými spolupracovníky PSJU byli i klavírista Rudolf Zeman, Stamicovo kvarteto, herec Radovan Lukavský. V současnosti sbor spolupracuje s hercem Alfrédem Strejčkem, s operním pěvcem Svatoplukem Semem, s houslovým virtuózem Bohuslavem Matouškem, s houslisty Vítězslavem a Vlastimilem Ochmanovými, s klavíristou Mikolášem Troupem, hobojistou Jaroslavem Janutkou aj. Spolupráce s nimi přerostla v upřímné přátelství a každé setkání při koncertech je pro členy sboru opravdovým svátkem.

Členky a členy Pěveckého sboru jihočeských učitelek nespojují pouze radost a potěšení ze zpěvu a snaha o předávání jeho smyslu a poslání posluchačům. Jde o zvláštní a neobvyklé společenství lidí, které k sobě váže mnohaleté přátelství, vzájemný respekt, pokora a obdobný smysl pro vnímání krásy a dobra.

Pozvánka na akce konané v r. 2023 k oslavám 60 let PSJU:

• Výstava „60 let Pěveckého sboru jihočeských učitelek" v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích (Lidická ul.)
- vernisáž 8. září v 17:00 hodin
- výstava potrvá do 26. září

• Výstava „60 let PSJU“ v Prachaticích na radnici v zimní zahradě
- instalace 1. prosince
- výstava probíhá celý prosinec

• Koncert PSJU 1. října od 16:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Prachaticích

• Koncert PSJU 8. října od 19:00 hodin v Koncertním sále sv. Anny v Českých Budějovicích

Sbormistři sboru Theodor Pártl a současná sbormistryně PSJU prof. Anna Voříšková.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky