ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Čkyňská synagoga a hřbitov pozvaly na Šalom

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - První srpnový pátek se ve Čkyni odehrál první ročník festivalu malých míst, který dostal hebrejský název Šalom znamenající pokoj/mír.

    

  

# Pondělí 7/8 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Za organizátory: Marie Poláčková a Tomáš Jiřička

V půl třetí se u místní synagogy shromáždila stovka návštěvníků, kteří se vydali pod vedením judaistky Petry Vladařové na komentovanou prohlídku zdejšího židovského hřbitova. Spoluautorka knihy Židovské hřbitovy na jihu Čech seznámila návštěvníky s dějinami místního hřbitova, zmínila tradice a zvyky s pohřbíváním spojené a specifika židovských náhrobků. Také promluvila o osudech konkrétních lidí, které je možné z epitafů vyčíst.

V pět hodin se zpět v synagoze konalo oficiální zahájení festivalu, na kterém kromě čkyňské starostky Stanislavy Tůmové promluvila i vimperská starostka Jaroslava Martanová a senátor Tomáš Fiala. Všichni vyjádřili potěšení nad vznikem a konáním festivalu a popřáli mu mnoho dalších ročníků i návštěvníků.

Dalším bodem programu byla talk show ředitele Pražského literárního domu autorů německého jazyka Davida Stechera s hercem, režisérem a dokumentaristou Michalem Herzem. Ta byla uvozena promítáním dílu dokumentárního cyklu GEN o Juraji Herzovi, poté se v talk show dotkli vzpomínek na Herzovy rodiče, zejména pak otce, a rozpovídali se o dojmech z četných cest po Izraeli.

Posledním bodem programu byla debata spisovatelů Jaroslava Rudiše a Martina Sichingera. Částečně se dotkli tématu navracení kultury do zapomenutých a opuštěných míst. Poté obrazně vzali diváky na projížďku po železniční mapě Evropy. Díky tomu byl závěr programu odlehčený, milý a srdečný.

Návštěvnost byla skvělá, synagoga zaplněna, občerstvení výtečné, počasí více než moudré a řady organizátorů se nad prvním ročníkem nemohly než radovat. Festival vznikl ve spolupráci s obcí Čkyně, čkyňskou synagogou a literárním festivalem Šumava Litera. Druhý ročník proběhne ve Čkyni v pátek 2. srpna 2024. Těšíme se na vás.

Festival představuje další kamínek do obnovující se pestré mozaiky kulturního přediva a vztahů na území Šumavy, pošumaví a Bavorského lesa. Bez vědomí minulosti je budoucnost neúplná. Je důležité nezapomínat, a ještě důležitější zamýšlet se, diskutovat a sdílet sounáležitost napříč věkem, vyznáním či národností.

Festival Šalom v rámci cyklu Šumava Litera je přehlídkou židovské kultury, ale jeho neméně důležitým posláním je příležitost ke vzájemnému setkávání a porozumění. Festival Šalom s podtitulem festival malých míst, se bude konat každoročně vždy první srpnový pátek ve čkyňské synagoze, postavené v roce 1828 a znovuotevřené po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2014 a jeho mottem je „i malé může být velké“.

Pořadateli jsou spolek Šumava Litera, spolek Knihy über Grenze, Městské kulturní středisko Vimperk, obec Čkyně, Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni a Literární dům autorů německého jazyka.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky