ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Paraplíčko bylo plné zábavy a dobrodružství

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Pojďte s námi zavzpomínat, jak krásně bylo v červnu v Paraplíčku. Uskutečnilo se mnoho akcí. O zábavu a dobrodružství bylo rozhodně postaráno.

    

  

# Pondělí 31/7 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Marika Šmajclová a Martina Lišková, MŠ Česká

„Prázdniny, prázdniny pomalu odcházejí, zpívejme přátele. Paraplíčkové děti se už těší do školičky, až si společně pohrají.“ A už je tomu tak, paraplíčkoví přátele, prázdniny rychle utíkají a my jsme již v polovině prázdnin, a to je čas na ohlédnutí za koncem školního roku.

Od začátku června jste se mohli přijít podívat na umělecká díla našich předškoláků, kteří se loučili se školkou. Dále předškoláky čekalo poslední plavání, kde si užily vodní hry a obdrželi diplomy. Ve školce jsme přivítali sokolníka s jeho dravci. Krásná přednáška byla také doplněna názornou ukázkou. Jen ti nejodváženější si dravce pohladili.

V první polovině června třetí a čtvrtá třída vyrazila na výlet do planetária v Českých Budějovicích. Děti se seznámily s objekty denní i noční oblohy (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy) a vyzkoušely si orientaci na noční obloze. Děti se samy aktivně zapojovaly. Výlet byl pro děti nejenom zábavný, ale také velmi poučný.

Dále jsme si v Paraplíčku užili tematický den s názvem Děti dětem. Každá třída si připravila program, který představila všem ostatním. Příjemná letní atmosféra byla umocněná krásným prostředím – amfiteátrem ve školce. Všichni děti se tak ocitly v divadle, kde se zpívalo, tancovalo, recitovalo, vyprávělo a dramatizovalo.

Konec června byl ve znamení výletů. Třetí třída vyrazila vlakem na výlet do Zbytin, kde prozkoumávaly Matýskovu cestu. Děti putovaly Šumavou a najednou se ocitly v příběhu, kde se vyskytovaly pohádkové bytosti. Při cestě plnily různé úkoly a poznávaly některé léčivé bylinky.

Čtvrtá třída jela vlakem do Ovesné u Prachatic, kde byla pro děti připravena stezka plná stanovišť a úkolů. Výlety jsme si všichni moc užili. Počasí nám přálo, dobrá nálada z nás jen sršela, a tak jsme si zpívali… „Sláva nazdar výletu, výletu, výletu. Nezmokli jsme a jsme tu, už jsme tady!“

Poslední akce byly věnovány našim paraplíčkovým předškolákům, kteří se rozloučili se školkou. Rozloučení se konalo v amfiteátru školky za přítomnosti rodičů. Hudební soubor Cink zahájil tuto akci a roztančil všechny přítomné. Následovalo vystoupení našich malých roztleskávaček, které si samy vymyslely svou choreografii.

Nechybělo ani několik společných písní a taneční vystoupení na píseň Buchet je spousta. Na závěr se už jen všichni chytli a společně se rozloučili s písničkou „Krásný vzpomínky mi zůstanou. Navždy mě budou hřát…“ A tak všichni přítomní utřeli slzičky dojetí a šlo se pasovat na školáky!

Každý dostal své vysvědčení, kde byly napsané pochvaly a ocenění. Poté se symbolicky pasovalo mečem a na závěr všem paní ředitelka pogratulovala a předala vzpomínkové dárečky. A hurááá na slavnostní občerstvení a diskotéku. Děkujeme hudebnímu souboru Cink, že byl s námi u takto důležitého dne.

Třešinkou na dortu byla Kouzelná noc s pirátem Edou. Předškoláci se mohli naposledy pořádně rozloučit s Paraplíčkem – přespávalo se ve školce. Děti si užily pořádnou zábavu a dobrodružství. Tančilo se, hrály se různé hry, jedly se žížaly (samozřejmě jen ty želé) a také se šla stezka odvahy! Děti si vzaly své baterky a vyrazily po tmě podle připravené cesty za pirátem Edou, který byl schovaný v lodi. Pomohly mu vypátrat jeho ztracený poklad. Za jejich statečnost a odvahu jim daroval odměnu.

Tímto děkujeme místnímu obchůdku Decoré Prachatice za sponzorský dar. - A tak se s Vámi loučíme a pomalu vyhlížíme začátek školního roku až se zase všichni opět setkáme. Tak ahoooj a užijte si ještě prázdniny. Těšíme se na Vás paraplíčkové děti.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky