ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Na své rozvodové trápení nemusíte být sami

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Prachatické Krizové centrum – centrum pomoci rodině a dětem připomíná, že pracuje s rodinami, které procházejí rozvodem nebo rozchodem.

    

  

# Středa 19/7 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Hana Bártová, Portus Prachatice

Centrum funguje při neziskové organizaci Portus Prachatice a s rodinami, které procházejí rozvodem nebo rozchodem, pracuje díky podpoře Nadace J&T. Zájem o tyto služby je vysoký. Na Krizové centrum se obracejí rodiny, které toto nelehké období právě prožívají. Službu často kontaktují též pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí a soudy.

Díky finanční podpoře výše zmíněného sponzora jsme mohli uspokojit poptávku velkého množství rodin. Ve většině případů se jedná o spolupráci dlouhodobějšího charakteru, kdy rodiče řeší porozvodové nebo porozchodové problémy ve vztahu k dětem. Je velmi důležité, aby přístup k dítěti byl citlivý.

Dítě, stejně jako rodič, prožívá obavy a nejistotu z nové situace v rodině. Je nutné, aby rodiče dítěti přiměřeným způsobem vysvětlili, že se sice rozcházejí, ale že nepřijde ani o maminku, ani o tatínka. Láska obou rodičů k dítěti zůstává nezměněna. Toto ujištění je pro dítě velmi důležité.

Na své trápení nemusíte být sami. Pracovníci Krizové centra jsou připraveni vám být nápomocni. - Kontaktovat Krizové centrum můžete na tel. čísle +420 736 213 002.

Děkujeme Nadaci J&T, že nám pomáhá pomáhat!

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky