ZPRÁVY - FOTO - OD ČTENÁŘŮ - INZERCE - REDAKCE - CENÍK
  
 

Události, na které se nezapomíná s KreBulem

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM - Předáváním informací, svědectví a vzpomínek pokračuje projekt Vzpomínka pro lidskost, který realizuje společnost KreBul.

    

  

# Neděle 16/7 2023 – Z REDAKČNÍ POŠTY

Za KreBul Zdeněk Krejsa - ředitel

Jeho hlavním cílem je připomínat události konce druhé světové války, ale také multikultura jako taková. I v letošním roce je připravena a realizována řada dílčích aktivit. Jednou z nich je předávání poznatků o pochodu smrti, který je spojen s naším regionem, protože prošel přes Volary a skončil u přehrady v Husinci. Setkání s žáky doplňujeme i historickými dokumenty, video materiálem a na konkrétních příbězích konkrétních pamětníků přibližujeme tyto události, na které nesmí být zapomenuto.

Takovým bylo v závěru školního roku setkání se žáky devátého ročníku ZŠ Vodňanská Prachatice, kteří se vydali do Volar, aby se na hřbitově obětí pochodu smrti setkali s Jaroslavou Krejsovou, autorkou knihy o pochodu smrti. Žáky doprovodila ředitelka školy Petra Sandanyová a učitelka Lenka Andraschková, která nám napsala: „Děti tohle téma hodně zajímá a paní Krejsová nám pověděla i pár informací o odsunu německého obyvatelstva. To se nám tematicky hodilo, šli jsme pak pěšky také okolo Cudrovic."

Jaroslava Krejsová se dlouhá léta věnuje shromažďování materiálů k tomuto konkrétnímu pochodu, s vnukem pak vydala knihu postavenou na výpovědích přeživších účastnic pochodu. „Já už nerada mluvím někde na veřejnosti, ale když vidím, že se mladí o téma zajímají, tak se přece jen rozpovídám. Jsem ráda, že se tak na ty události nezapomíná, že příběhy žen, se kterými jsem se měla možnost osobně setkat nebo je znát, někoho zajímají. A když jde o mládež, těší mě to ještě více, protože pro ně už je to skutečně historie. Historie, kterou je ale potřeba připomínat“, shrnula Jaroslava Krejsová.

Děkujeme paní ředitelce i paní učitelce ze ZŠ Vodňanská Prachatice, že se do Volar s žáky vydaly a přiblížily jim tak události staré více jak 78 let. A také žákům, že je pro ně téma stále zajímavé, o čemž svědčila i řada dotazů, které na hřbitově obětí pochodu smrti ve Volarech měli.

Přednášky, besedy a další aktivity jsou součástí projektu Vzpomínka pro lidskost, který je finančně podpořen z prostředků Jihočeského kraje a Nadačního fondu obětem holocaustu. Již nyní připravujeme další aktivity - poznávací cesty (do Národního archivu, do tzv. „Pankrácké sekyrárny“, Mauthausenu... besedy, konferenci, setkání se Stanislavem Motlem, výstavu, semináře ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, setkání s pamětnicí.

  
 

Od 12. září 2005 - Všeobecné smluvní podmínky